Акафист святым благоверным князям страстотерпцам Борису и Глебу во св. Крещении Роману и Давиду, Российским чудотворцам

Предназначен для келейного чтения

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 15 мая (02 мая ст. ст.); 06 августа (24 июля ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Ака́ѳистъ святы́мъ благовѣ́рнымъ кня́земъ страстоте́рпцемъ Бори́су и Глѣ́бу, во святѣ́мъ креще́ніи Рома́ну и Дави́ду

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и пресла́вніи страстоте́рпцы Христо́вы, украси́вшіи ду́ши своя́ добродѣ́телію, и преше́дшіи по́прище вре́менныя жи́зни въ стра́сѣ Бо́жіи, моли́те Христа́ Бо́га, Его́же да́же до кро́ве возлюби́ли есте́, да спасе́тъ отъ бѣ́дъ, и напа́стей, и вѣ́чныя сме́рти всѣ́хъ, съ вѣ́рою притека́ющихъ и съ любо́вію зову́щихъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Икосъ 1

Ангельскимъ чино́мъ ра́дость сотвори́ли есте́, пресла́вная дво́ице, цѣлому́дренный Бори́се съ кро́ткимъ Глѣ́бомъ, житіе́мъ свои́мъ, зане́ Христа́ ра́ди преходя́щее ца́рство земно́е оста́вльше, Го́спода отъ всея́ души́ возлюби́сте. Сего́ ра́ди и мы́, благодаря́ще Бо́га, показа́вшаго въ ва́съ си́лу благода́ти Своея́, съ любо́вію вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко вку́пѣ со отце́мъ свои́мъ, кня́земъ Влади́міромъ, су́етныхъ бого́въ уклони́стеся; ра́дуйтеся, я́ко къ и́стинному Бо́гу все́ю душе́ю прилѣпи́стеся. Ра́дуйтеся, прекра́сніи цвѣ́ти новопросвѣще́нныя земли́ Ру́сскія; ра́дуйтеся, пресвѣ́тлыя звѣзды́ присносу́щаго свѣ́та Христо́ва въ стра́нѣ на́шей. Ра́дуйтеся, чистоту́ душе́вную возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, до́мъ Ду́ху Свято́му себе́ содѣ́лавшіи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ суетѣ́ и тлѣ́нію прича́стна, измла́да Христа́ возлюби́ли есте́, честна́я бра́тіе Бори́се и Глѣ́бе, жи́знь безстра́стную стяжа́вше, сла́вніи цѣлому́дрія рачи́теліе. Тѣ́мже отъ страсте́й душе́вныхъ и тѣле́сныхъ моли́твами свои́ми свободи́те почита́ющихъ ва́съ и пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ сво́й просвѣти́въ кни́жнымъ уче́ніемъ, чте́ніе Боже́ственныхъ писа́ній, наипа́че же душеполе́зныхъ повѣствова́ній о страда́ніихъ му́чениковъ, зѣло́ возлюби́лъ еси́, блаже́нне Бори́се; и́миже себе́ и бра́та твоего́ Глѣ́ба назида́лъ еси́, Го́спода Іису́са Христа́ со слеза́ми моля́ше, да не увлеку́тся суето́ю мíра сего́, но да послѣ́дуютъ стопа́мъ святы́хъ му́ченикъ. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ, свята́я бра́тіе, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, пу́ть пра́вый въ Ца́рствіе небе́сное обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, си́мъ путе́мъ невозвра́тно ше́ствовавшіи. Ра́дуйтеся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе вѣ́ры преда́вшіи; ра́дуйтеся, се́рдцемъ свои́мъ еди́ному Христу́ служи́ти вожделѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, Россíйскія земли́ удобре́ніе; ра́дуйтеся, всего́ мíра пресвѣ́тліи свѣти́льницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія укрѣпля́еми, кре́стнымъ путе́мъ ева́нгельскимъ въ житіи́ ва́шемъ ше́стовали есте́, благовѣ́рніи Бори́се и Глѣ́бе. Тѣ́мже и на́съ моли́твами ва́шими отъ всѣ́хъ ко́зней лука́ваго діа́вола укрѣпи́те, да непреткнове́нно возмо́жемъ проити́ путе́мъ за́повѣдей Бо́жіихъ и вы́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще предъ у́мныма очи́ма свои́ма о́бразъ Христа́ Го́спода, усе́рдніи подража́теліе Ему́ въ житіи́ ва́шемъ яви́стеся; получи́вше же отъ отца́ ва́шего, кня́зя Влади́міра, во облада́ніе гра́ды Росто́въ и Му́ромъ, о насажде́ніи въ земли́ ва́шей вѣ́ры Христо́вы и благоче́стія па́че всего́ потруди́стеся, и правосу́діемъ, кро́тостію, смире́ніемъ и милосе́рдіемъ къ бѣ́днымъ любо́вь наро́да своего́ стяжа́ли есте́, до́бліи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе. Сего́ ра́ди пріими́те и отъ на́шего усе́рдія къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, вѣ́рніи ученицы́ Спа́совы; ра́дуйтеся, благоче́стія столпи́ непоколеби́міи. Ра́дуйтеся, роди́телей ва́шихъ съ любо́вію почита́вшіи; ра́дуйтеся, дру́гъ дру́га и бра́тію свою́ и́скреннею любо́вію возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, цѣлому́дрія ревни́теліе; ра́дуйтеся, дѣ́вства и чистоты́ храни́теліе.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 4

Бу́рею за́висти и зло́бы одержи́мь бра́тъ ва́шъ Святопо́лкъ окая́нный, стра́стію прельсти́вся властолю́бія, лиши́ ва́съ земна́го ца́рствія, святíи Бори́се и Глѣ́бе. Христо́съ же безконе́чное Ца́рство ва́мъ дарова́, Ему́же со а́нгельскимъ во́инствомъ предстоя́ще, моли́теся спасти́ любо́вію пою́щія: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ святы́й кня́зь Бори́съ, на рѣцѣ́ Альтѣ стоя́ съ во́и свои́ми, о зло́мъ умышле́ніи Святопо́лка, я́ко хо́щетъ его́ уби́ти, не е́мляше вѣ́ры тому́, не ча́яше бо таковы́я зло́бы отъ бра́та, оба́че смуща́шеся мы́слію и, печа́лію одержи́мь, вше́дъ въ шате́ръ сво́й, со слеза́ми моля́шеся Христу́ Бо́гу и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, и повелѣ́ іере́ю у́треню пѣ́ти. Вѣ́сть же пріе́мь, я́ко приближа́шася уже́ убíйцы, прилѣ́жнѣе нача́ моли́тися, да не поста́витъ сего́ Госпо́дь Святопо́лку во грѣ́хъ. И се́ внеза́пу нападо́ша на́нь убíйцы, и ко́піи прободо́ша его́. Не по мно́зѣ же вре́мени, я́ко а́гнецъ непоро́чный, закла́нъ бы́сть на рѣцѣ́ Смяды́ни и блаже́нный Глѣ́бъ. И та́ко предста́ша святíи бра́тія вку́пѣ въ небе́снѣмъ Ца́рствіи Христу́ Бо́гу, ра́дующеся. Мы́ же, почита́юще му́ченическую кончи́ну и́хъ, усе́рдно вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, въ го́рнихъ селе́ніихъ со святы́ми му́ченики и со всѣ́ми святы́ми Пресвятѣ́й Тро́ицѣ предстоя́щіи; ра́дуйтеся, непрестаю́щимъ весе́ліемъ наслажда́ющіися. Ра́дуйтеся, я́ко бога́тство исцѣле́ній вѣ́рующимъ излива́ете; ра́дуйтеся, я́ко отъ внеза́пныя сме́рти почита́ющихъ па́мять ва́шу избавля́ете. Ра́дуйтеся, я́ко весе́ліемъ духо́внымъ сердца́ на́ша исполня́ете; ра́дуйтеся, я́ко предста́тельствомъ ва́шимъ предъ Бо́гомъ печа́ли и ско́рби на́ша утоля́ете.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 5

Боготе́чныя звѣзды́ яви́стеся, до́бліи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, на зарѣ́ христіа́нства въ странѣ́ на́шей, богоуго́днымъ житіе́мъ свои́мъ увѣря́юще соплеме́нники въ спаси́тельности Правосла́вныя вѣ́ры и науча́юще благода́рнѣ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше, ка́ко святíи бра́тія Бори́съ и Глѣ́бъ, вожделѣ́вше бу́дущихъ бла́гъ, па́че же любве́ ра́ди Христо́вы, ца́рство земное́ и сла́ву его́ ни во что́же вмѣни́ша, ника́коже проти́вящеся закала́ющему и́хъ бра́ту, и вѣнцы́ му́ченическія получи́ша, пѣ́сньми духо́вными лю́діе россíйстіи и́хъ прославля́ютъ и ра́достно зову́тъ:

Pа́дуйтеся, вселе́нныя засту́пницы; ра́дуйтеся, странѣ́ на́шей побо́рницы на враги́. Pа́дуйтеся, ма́слины плодови́тыя, въ дому́ Бо́жіи возра́стшіи; ра́дуйтеся, фи́никсы, добродѣ́тельми процвѣ́тшіи. Ра́дуйтеся, вра́чеве боля́щихъ и бѣсо́въ прогони́теліе; ра́дуйтеся, въ бѣда́хъ и ско́рбехъ призыва́ющимъ ва́съ съ вѣ́рою ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 6

Про́повѣди Христо́вѣ о любви́ къ бли́жнимъ послѣ́дуя, Гео́ргій, вѣ́рный слуга́ тво́й, кня́же Бори́се, ду́шу свою́ за тя́ положи́: хотя́ тѣ́ломъ свои́мъ прикры́ти тя́ отъ враго́въ, вку́пѣ съ тобо́ю убіе́нъ бы́сть. По ма́лѣ же вре́мени бра́тъ тво́й, благовѣ́рный кня́зь Глѣ́бъ, я́ко агня́ незло́бивъ, отъ своего́ зла́го раба́ закла́ніе прія́тъ, и та́ко вы́ тріе́ въ черто́гъ небе́сный внидо́сте, идѣ́же со а́нгельскими чи́ны Бо́гу вопіе́те: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ли есте́, я́ко два́ свѣти́ла на тве́рди церко́внѣй, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, богоуго́днымъ житіе́мъ свои́мъ и му́ченическою кончи́ною показу́ющіи на́мъ пу́ть къ незаходи́мому Свѣ́ту Христу́, тѣ́мже мо́лимъ ва́съ тму́ невѣ́рія и развраще́нія въ странѣ́ на́шей разгна́ти, да единомы́сленно вси́ взыва́ютъ ва́мъ си́це:

Pа́дуйтеся, просвѣти́теля Россíйскія страны́, кня́зя Влади́міра о́трасли честны́я; ра́дуйтеся, ко́рене правовѣ́рія вѣ́тви богонасажде́нныя, цвѣ́ти благоуха́нія процвѣ́тшіи. Pа́дуйтеся, я́ко во удѣ́лѣхъ свои́хъ Росто́вѣ и Му́ромѣ и́долы потреби́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко тму́ язы́чества та́мо прогна́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко свѣ́томъ боговѣ́дѣнія просвѣща́ете помраче́нныя умы́; ра́дуйтеся, я́ко теплото́ю моли́твъ ва́шихъ согрѣва́ете хла́дная сердца́.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 7

Хотя́ яви́ти но́вый исто́чникъ благода́ти Своея́, человѣколю́бецъ Госпо́дь нетлѣ́ніе дарова́ честны́мъ моще́мъ ва́шимъ, боголюбе́зная дво́ице, Бори́се и Глѣ́бе, зна́меньми и чудесы́ просла́ви я́. Мы́ же дивя́щеся въ ва́съ всемогу́ществу и бла́гости Бо́га, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго Ка́ина братоубíйцу, Святопо́лка побѣди́въ благовѣ́рный кня́зь Яросла́въ, и увѣ́дѣвъ, я́ко мно́гая зна́менія и чудеса́ отъ гробо́въ ва́шихъ, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, быва́ютъ, съ ра́достію повѣ́да о се́мъ митрополи́ту Иларіо́ну, и по благослове́нію его́ созда́ въ че́сть ва́шу це́рковь въ Вы́шгородѣ, идѣ́же поста́влена бы́ша честны́я мо́щи ва́ша. Мы́ же, свѣ́тло пра́зднующе святу́ю па́мять ва́шу, со умиле́ніемъ зове́мъ:

Ра́дуйтеся, му́ченическими вѣнцы́ увѣнча́нніи на небеси́; ра́дуйтеся, да́ры чудотворе́ній просла́вленніи на земли́. Ра́дуйтеся, я́ко и пре́жде прославле́нія ва́шего ди́вная зна́менія надъ гро́бомъ ва́шимъ явля́хуся; ра́дуйтеся, я́ко сто́лпъ о́гненный и свѣщи́ горя́щія та́мо зря́хуся. Ра́дуйтеся, я́ко та́мо а́нгельская пѣ́нія слы́шахуся; ра́дуйтеся, я́ко при откры́тіи моще́й ва́шихъ благоуха́нія це́рковь вся́ испо́лнися.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 8

Стра́нники и прише́льцы, по апо́столу, яви́стеся на земли́, боголюбе́зніи Бори́се и Глѣ́бе, до́льняя презира́юще, го́рнихъ взыску́юще, все́ помышле́ніе къ Бо́гу иму́ще, бра́тнею любо́вію совоку́пльшеся, благоче́стно пожи́сте. Тѣ́мже и на́мъ помози́те ва́шими моли́твами добродѣ́тельное житіе́ возлюби́ти и пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ю душе́ю и всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вше Христа́ и Це́рковь Его́ въ жи́зни вре́меннѣй, бра́тія блаже́нніи, и по преставле́ніи ва́шемъ не оставля́ете во вре́мя благопотре́бно вразумля́ти преступа́ющихъ зако́нъ ева́нгельскій и зако́ны церко́вныя. Сего́ ра́ди Це́рковь свята́я ублажа́етъ ва́съ си́це:

Ра́дуйтеся, Го́сподеви, а не человѣ́комъ угожда́вшіи; ра́дуйтеся, на стра́жи зако́на Христо́ва стоя́щіи. Ра́дуйтеся, во гра́дѣ Дорого́бужи жену́ нѣ́кую, въ пра́здникъ святи́теля Никола́я рабо́тавшую, разруше́ніемъ хра́мины ея́ и изсуше́ніемъ руки́ наказа́вшіи; ра́дуйтеся, по тріе́хъ лѣ́тѣхъ съ вѣ́рою притека́вшей ко святы́мъ моще́мъ ва́шимъ женѣ́ то́й исцѣле́ніе пода́вшіи. Pа́дуйтеся, дву́хъ муже́й въ Вы́шгородѣ, въ темни́цу непови́нно заключе́нныхъ, чуде́сно свободи́вшіи; ра́дуйтеся, си́мъ чу́домъ вели́каго кня́зя Кíевскаго Михаи́ла-Святопо́лка не предава́ти никого́же на ка́знь по клеветѣ́, вразуми́вшіи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 9

Вся́кія неду́ги исцѣля́ти въ земли́ Россíйстѣй даде́ся ва́мъ благода́ть отъ Бо́га, я́ко же великому́ченикъ Гео́ргій, во снѣ́ я́влься нѣ́коему слѣпцу́, повѣ́да, посла́въ его́ къ ва́мъ; о́нъ же, прише́дъ въ Вы́шгородъ, пребыва́ше дни́ нѣ́кія при це́ркви ва́шей, усе́рдно моля́ся, и получи́въ прозрѣ́ніе, благода́рнѣ возопи́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нныя не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти ва́съ, страстоте́рпцы Христо́вы Бори́се и Глѣ́бе, за любо́вь и милосе́рдіе ко всѣ́мъ человѣ́комъ стра́ждущимъ; вся́ бо страна́ на́ша испо́лнися сла́вою чуде́съ ва́шихъ, и́мже удивля́ющеся, съ вѣ́рою вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко всѣ́хъ, призыва́ющихъ ва́съ съ вѣ́рою, отъ разли́чныхъ неду́говъ исцѣля́ете; ра́дуйтеся, я́ко ва́шими моли́твами слѣпíи прозрѣва́ху. Ра́дуйтеся, я́ко ва́шимъ хода́тайствомъ хромíи и безно́зіи хожде́ніе получи́ша; ра́дуйтеся, я́ко въ Вы́шгородѣ о́троку не́коего му́жа Миро́на-огоро́дника въ со́нномъ видѣ́ніи яви́стеся и кре́стнымъ зна́меніемъ суху́ю и ско́рченную но́гу его́ здра́ву сотвори́сте. Ра́дуйтеся, во гра́дѣ Ту́ровѣ и́нока Марти́на, въ тя́жцѣй болѣ́зни су́ща, въ ке́лліи я́вѣ посѣти́вшіи и исцѣле́ніе ему́ пода́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко и всѣ́мъ тружда́ющимся ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́ще отъ вѣ́чныя сме́рти, достоблаже́нніи Бори́се и Глѣ́бе, ду́ши ва́ша украси́ли есте́ цѣлому́дріемъ, смире́ніемъ, кро́тостію и про́чими добродѣ́тельми и, преше́дше по́прище вре́менныя жи́зни, вѣнце́въ неувяда́емыхъ сподо́бистеся. И ны́нѣ, предстоя́ще престо́лу Го́спода сла́вы, моли́теся прилѣ́жно о чту́щихъ па́мять ва́шу и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и заступле́ніе, богому́дріи уго́дницы Бори́се и Глѣ́бе, есте́ Оте́честву въ годи́ну ско́рби и нестрое́ній, и прибѣ́жище всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ на по́мощь во вся́кихъ бѣда́хъ и напа́стехъ, дерзнове́ніе бо ве́ліе иму́ще, святíи, у Христа́ Бо́га помога́ти и спаса́ти вопію́щихъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, неисчерпа́еміи исто́чницы Боже́ственныхъ исцѣле́ній; ра́дуйтеся, рѣ́ки чуде́съ и дарова́ній духо́вныхъ. Ра́дуйтеся, я́ко су́щимъ въ бѣда́хъ и напа́стехъ избавле́ніе подае́те; ра́дуйтеся, ослѣпле́ннымъ влади́мірцемъ кня́земъ Мстисла́ву и Яропо́лку Яросла́вичемъ, въ це́рковь ва́шу на Смяды́ни прише́дшимъ, прозрѣ́ніе дарова́вшіи. Ра́дуйтеся, Дими́трію Донско́му побѣди́ти тата́рскаго царя́ Мама́я помо́гшіи; ра́дуйтеся, благовѣ́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому на по́мощь проти́ву Ве́лгера Свѣ́йскаго съ небе́съ я́вльшіися.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное и благода́рственное прино́симъ Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу на́шему, дарова́вшему Це́ркви Свое́й и странѣ́ Россíйстѣй ди́вныхъ чудотво́рцевъ, свяще́нную дво́ицу Бори́са и Глѣ́ба, и́же ны́нѣ со а́нгельскими чи́ны и со всѣ́ми святы́ми вопію́тъ на небеси́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рніи свѣти́льницы незаходи́маго Со́лнца пра́вды Христа́ Го́спода яви́стеся, добропобѣ́дніи Бори́се и Глѣ́бе, земли́ Россíйскія покрови́теліе и защи́тницы, и́хже ны́нѣ свяще́нную па́мять соверша́юще, во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, весе́ліе и ра́дованіе странѣ́ на́шей; ра́дуйтеся, крѣ́пости и забра́ла во́иновъ христолюби́выхъ. Ра́дуйтеся, престо́лу Го́спода сла́вы предстоя́щіи; ра́дуйтеся, заре́ю Трисо́лнечнаго Свѣ́та озаре́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко отверзо́шася ва́мъ врата́ Еде́мская; ра́дуйтеся, я́ко лице́мъ къ лицу́ Го́спода зри́те.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 12

Благода́ть едине́нія и братолю́бія испроси́те у Бо́га Отече́ству ва́шему, святíи миротво́рцы Бори́се и Глѣ́бе, да вси́ лю́діе россíйстіи возлю́бятъ дру́гъ дру́га и единоду́шно исповѣ́дуютъ Правосла́вную вѣ́ру, воспѣва́юще Христу́, Спаси́телю на́шему пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще добродѣ́тельное ва́ше житіе́, преиспо́лненное нелицемѣ́рныя любве́ къ Бо́гу и бли́жнимъ, му́ченическую кончи́ну и сла́ву на небеси́ и на земли́ по преставле́ніи ва́шемъ, прилѣ́жно мо́лимъ ва́съ, блаже́нніи бра́тіе Бори́се и Глѣ́бе: не возгнуша́йтеся на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, зову́щихъ къ ва́мъ:

Pа́дуйтеся, Го́сподеви вѣ́рно послужи́вшіи; ра́дуйтеся, свѣ́томъ и со́лію земли́ Россíйскія яви́вшіися. Pа́дуйтеся, добродѣ́телемъ отца́ своего́ подража́вшіи; ра́дуйтеся, вку́пѣ съ ни́мъ въ ра́дость Го́спода вше́дшіи. Ра́дуйтеся, со́нму му́ченикъ сопричте́нніи; ра́дуйтеся, въ ли́цѣ россíйстихъ святы́хъ сла́вою мно́гою отъ Бо́га превознесе́нніи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 13

О, пресла́вніи и пречу́дніи чудотво́рцы, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, пріими́те отъ на́съ сіе́ ма́лое приноси́мое ва́мъ моле́ніе, и ва́шими моли́твами у престо́ла Бо́жія утверди́те въ странѣ́ на́шей ми́ръ и благоче́стіе; Це́рковь святу́ю сохрани́те отъ ересе́й и раско́ловъ, и всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нъ огради́те отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ невѣ́рія и развраще́нія, отъ бѣ́дъ и скорбе́й, да благода́рни су́ще, вопіе́мъ Спаси́телю Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Святíи страстоте́рпцы, боголюби́вая дво́ице, благовѣ́рніи кня́зи Бори́се и Глѣ́бе, измла́да все́ю душе́ю Христа́ возлюби́вшіи, цѣлому́дріе, кро́тость, смире́ніе и про́чія добродѣ́тели стяжа́ли есте́ и, я́ко а́гнцы незло́бивіи, отъ бра́та своего́ непра́ведное убіе́ніе претерпѣ́ли есте́, чи́стыя своя́ ду́ши въ благопрія́тную же́ртву Бо́гу принесо́сте и отъ Него́ вѣнцы́ нетлѣ́нныя прія́сте, припа́дающе къ честно́му о́бразу ва́шему, мо́лимъ ва́съ въ ду́сѣ сокруше́ннѣ и смире́ннѣ: вознеси́те своя́ усе́рдныя моли́твы ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему, да пода́стъ на́мъ, чту́щимъ святу́ю па́мять ва́шу, вели́кія Своя́ и бога́тыя ми́лости. Це́рковь Свою́ святу́ю да соблюде́тъ отъ ересе́й и раско́ловъ, въ ча́дѣхъ ея́ да оживе́тъ ду́хъ пра́выя вѣ́ры и любве́, ду́хъ вѣ́дѣнія и благоче́стія, да да́руетъ всѣ́мъ на́мъ вся́, я́же къ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй потре́бная. Ей, святíи страстоте́рпцы, ускори́те на по́мощь къ на́мъ, я́коже сро́днику ва́шему благовѣ́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, и изба́вите страну́ на́шу отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ гла́да, огня́, смертоно́сныя я́звы, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей; разгони́те облежа́щій ны́ мра́къ невѣ́рія и развраще́нія, да ми́рно и благоче́стно поживе́мъ въ вѣ́цѣ се́мъ и сподо́бимся христіа́нскія кончи́ны и до́браго отвѣ́та на стра́шнѣмъ Судѣ́ Христа́ Бо́га, Ему́же подоба́етъ че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ Животворя́щимъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Ѓкafістъ с™ы6мъ бlговBрнымъ кн7зємъ страстотeрпцємъ бори1су и3 глёбу во с™ёмъ кRщeніи рwмaну и3 даvjду

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы и3 преслaвніи страстотeрпцы хrт0вы, ўкрaсившіи дyшы сво‰ добродётелію и3 прешeдшіи п0прище врeменныz жи1зни въ стрaсэ б9іи, моли1те хrтA бGа, є3г0же дaже до кр0ве возлюби1ли є3стE, да сп7сeтъ t бёдъ и3 напaстей и3 вёчныz смeрти всёхъ, съ вёрою притекaющихъ и3 съ люб0вію зовyщихъ къ вaмъ: Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Јкосъ №

ЃгGльскимъ чи1нwмъ рaдость сотвори1ли є3стE, преслaвнаz дв0ице, цэломyдренный бори1се съ кр0ткимъ глёбомъ, житіeмъ свои1мъ, занE хrтA рaди преходsщее цaрство земн0е њстaвльше, гDа t всеS души2 возлюби1сте. Сегw2 рaди и3 мы2, бlгодарsще бGа, показaвшагw въ вaсъ си1лу блгdти своеS, съ люб0вію вопіeмъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, ћкw вкyпэ со nтцeмъ свои1мъ, кн7земъ влади1міромъ, сyетныхъ богHвъ ўклони1стесz: рaдуйтесz, ћкw ко и4стинному бGу всeю душeю прилэпи1стесz.

Рaдуйтесz, прекрaсніи цвэти2 новопросвэщeнныz земли2 рyсскіz: рaдуйтесz, пресвBтлыz ѕвэзды6 присносyщнагw свёта хrт0ва въ странЁ нaшей.

Рaдуйтесz, чистотY душeвную возлюби1вшіи: рaдуйтесz, д0мъ д¦у с™0му себE содёлавшіи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ в7

Ви1дэвше, ћкw въ мjрэ сeмъ вс‰ суетЁ и3 тлёнію прич†стна, и3з8млaда хrтA возлюби1ли є3стE, чтcнjи брaтіz бори1се и3 глёбе, жи1знь безстрaстную стzжaвше, слaвніи цэломyдріz рачи1тиліе. Тёмже t страстeй душeвныхъ и3 тэлeсныхъ мlтвами свои1ми свободи1те почитaющихъ вaсъ и3 пою1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ св0й просвэти1въ кни1жнымъ ўчeніемъ, чтeніе бжcтвенныхъ писaній, наипaче же душеполeзныхъ повэствовaній њ страдaніихъ мyченикwвъ, ѕэлw2 возлюби1лъ є3си2, бlжeннэ бори1се: и4миже себE и3 брaта твоегw2 глBба назидaлъ є3си2, гDа ї}са хrтA со слезaми молsще, да не ўвлекyтсz сует0ю мjра сегw2, но да послёдуютъ стопaмъ с™hхъ мyченикwвъ. Сегw2 рaди пріими1те t нaсъ, с™jи брaтіz, похвалы6 сицевы6z:

Рaдуйтесz, пyть прaвый въ цrтвіэ нбcное њбрётшіи: рaдуйтесz, си1мъ путeмъ невозврaтнw шeствовавшіи.

Рaдуйтесz, рaзумъ св0й въ послушaніе вёры предaвшіи: рaдуйтесz, сeрдцемъ свои1мъ є3ди1ному хrтY служи1ти вожделёвшіи.

Рaдуйтесz, рyсскіz земли2 ўдобрeніе: рaдуйтесz, всегw2 мjра пресвётліи свэти1льницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ G

Си1лою блгdти б9іz ўкрэплsеми, крeстнымъ путeмъ є3ђльскимъ въ житіи2 вaшемъ шeстовали є3стE, бlговёрніи бори1се и3 глёбе. Тёмже и3 нaсъ мlтвами вaшими t всёхъ к0зней лукaвагw діaвола ўкрэпи1те, да непреткновeннw возм0жемъ проити2 путeмъ зaповэдей б9іихъ и3 вhну воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$муще пред8 ќмныма nчи1ма свои1ма џбразъ хrтA гDа, ўсeрдніи подражaтеліе є3мY въ житіи2 вaшемъ kви1стесz: получи1вше же t nтцA вaшегw, кн7зz влади1міра, во њбладaніе грaды рост0въ и3 мyромъ, њ насаждeніи въ земли2 вaшей вёры хrт0вы и3 бlгочeстіz пaче всегw2 потруди1стесz, и3 правосyдіемъ, кр0тостію, смирeніемъ и3 млcрдіемъ къ бBднымъ люб0вь нар0да своегw2 стzжaли є3стE, д0бліи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе. Сегw2 рaди пріими1те и3 t нaшегw ўсeрдіz къ вaмъ похвалы2 сицевы6z:

Рaдуйтесz, вёрніи ўченицы2 сп7совы: рaдуйтесz, бlгочeстіz столпи2 непоколеби1міи.

Рaдуйтесz, роди1телей вaшихъ съ люб0вію почитaвшіи: рaдуйтесz, дрyгъ дрyга и3 брaтію свeю и4скреннею люб0вію возлюби1вшіи.

Рaдуйтесz, цэломyдріz ревни1теліе: рaдуйтесz, дёвства и3 ч?тоты2 храни1теліе.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ д7

Бyрею зaвисти и3 ѕл0бы њдержи1мъ, брaтъ вaшъ свzтоп0лкъ њкаsнный, стрaстію прельсти1всz властолю1біz, лиши2 вaсъ земнaгw цaрствіz, с™jи бори1се и3 глёбе. Хrт0съ же безконeчное цrтво вaмъ даровA, є3мyже со ѓгGльскимъ в0инствомъ предстоsще, мlтесz сп7сти2 люб0вію пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ с™hй кн7зь бори1съ, на рэцЁ ѓльтэ стоS съ в0и свои1ми, њ ѕл0мъ ўмышлeніи свzтоп0лка, ћкw х0щетъ є3гw2 ўби1ти, не є4млzше вёры томY, не чazше бо таковhz ѕл0бы t брaта. Nбaче смущaшесz мhслію и3 печaлію њдержи1мъ, вшeдъ въ шатeръ св0й, со слезaми молsшесz хrтY бGу и3 прес™ёй бцdэ, и3 повелЁ їерeю ќтреню пёти. Вёсть же пріeмъ, ћкw прибли1жишасz ўжE ўбjйцы, прилeжнэе начA мlтисz, да не постaвитъ сегw2 гDь свzтоп0лку во грёхъ. И# сE внезaпу напад0ша нaнь ўбjйцы и3 к0піи пробод0ша є3гw2. Не по мн0зэ же врeмени, ћкw ѓгнецъ непор0чный, заклaнъ бhсть на рэцЁ смzдhни и3 бlжeнный глёбъ. И# тaкw предстaша с™jи брaтіz вкyпэ въ нбcнэмъ цrтвіи хrтY бGу, рaдующесz. Мh же, почитaюще мyченическую кончи1ну и5хъ, ўсeрднw вопіeмъ:

Рaдуйтесz, въ г0рнихъ селeніихъ со с™hми мyченики и3 со всёми с™hми прес™ёй трbцэ предстоsщіи: рaдуйтесz, непрестаю1щимъ весeліемъ наслаждaющіисz.

Рaдуйтесz, ћкw богaтство и3сцэлeній вёрующимъ и3зливaете: рaдуйтесz, ћкw t внезaпныz смeрти почитaющихъ пaмzть вaшу и3збавлsете.

Рaдуйтесz, ћкw весeліемъ дух0внымъ сердцA н†ша и3сполнsете: рaдуйтесz, ћкw предстaтельствомъ вaшимъ пред8 бGомъ печaли и3 скHрби н†ша ўтолsете.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ є7

БGотє1чныz ѕвёзды kви1стесz, д0бліи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, на зарЁ хrтіaнства въ странЁ нaшей, бGоуг0днымъ житіeмъ свои1мъ ўвэрsюще соплемeнники въ сп7си1тельности правослaвныz вёры и3 научaюще бlгодaрнэ пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше, кaкw с™jи брaтіz бори1съ и3 глёбъ, вожделёвше бyдущихъ бlгъ, пaче же любвE рaди хrт0вы, цaрство земн0е и3 слaву є3гw2 ни во чт0же вмэни1ша, никaкоже проти1вzщесz закалaющему и5хъ брaту, вэнцы2 мyченичєскіz получи1ша, пёсньми дух0вными лю1діе рyсстіи и5хъ прославлsютъ и3 рaдостнw зовyтъ:

Рaдуйтесz, вселeнныz застyпницы: рaдуйтесz, странЁ нaшей поб0рницы на враги2.

Рaдуйтесz, м†слины плодови6тыz, въ домY б9іи возрaстшіи: рaдуйтесz, фjніxы, добродётелми процвётшіи.

Рaдуйтесz, врaчеве болsщихъ и3 бэсHвъ прогони1теліе: рaдуйтесz, въ бэдaхъ и3 ск0рбэхъ призывaющимъ вaсъ съ вёрою ск0ріи пом0щницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ ѕ7

Пр0повэди хrт0вэ њ любви2 къ бли1жнимъ послёдуz, геHргій, вёрный слугA тв0й, кн7же бори1се, дyшу свою2 за тS положи2: хотS тёломъ свои1мъ прикрhти тS t врагHвъ, вкyпэ съ тоб0ю ўбіeнъ бhсть. По мaлэ же врeмени брaтъ твой, бlговёрный кн7зь глёбъ, ћкw ѓгнz неѕл0бивъ, t своегw2 ѕлaгw рабA заклaніе пріsтъ, и3 тaкw вы2 трjе въ черт0гъ нбcный внид0сте, и3дёже со ѓгGльскими чи1ны бGу вопіeте: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsли є3стE, ћкw двA свэти6ла на твeрди цRк0внэй, с™jи страстотє1eрпцы бори1се и3 глёбе, бGоуг0днымъ житіeмъ свои1мъ и3 мyченическою кончи1ною показyющіи нaмъ пyть къ незаходи1мому свёту хrтY. Тёмже м0лимъ вaсъ тмY невёріz и3 развращeніz въ странЁ нaшей разгнaти, да є3диномhсленнw вси2 взывaютъ вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, просвэти1телz рyсскіz страны2, кн7зz влади1міра tрaсли чєстнhz: рaдуйтесz, к0рене правовёріz вBтви бGонасаждє1нныz, цвэти2 бlгоухaніz процвётшіи.

Рaдуйтесz, ћкw во ўдёлэхъ свои1хъ, рост0вэ и3 мyромэ, јдwлы потреби1ли є3стE: рaдуйтесz, ћкw тмY kзhчества тaмо прогнaли є3стE.

Рaдуйтесz, ћкw свётомъ бGовёдэніz просвэщaете помрачє1нныz ўмы2: рaдуйтесz, ћкw теплот0ю мlтвъ вaшихъ согрэвaете хл†днаz сердцA.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ з7

ХотS kви1ти н0вый и3ст0чникъ блгdти своеS, чlвэколю1бецъ гDь нетлёніе даровA чтcны6мъ мощє1мъ вaшимъ, бGолюбeзнаz дв0ице, бори1се и3 глёбе, знaменьми и3 чудесы2 прослaви |. Мh же, дивsщесz въ вaсъ всемогyществу и3 бlгости бGа, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вагw кaіна, братоубjйцу свzтоп0лка, побэди1въ, бlговёрный кн7зь kрослaвъ, и3 ўвёдэвъ, ћкw мнHгаz знaмєніz и3 чудесA t гробHвъ вaшихъ, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, бывaютъ, съ рaдостію повёда њ сeмъ митрополjту їларіHну и3, по бlгословeнію є3гw2, создA въ чeсть вaшу цRковь въ вышг0родэ, и3дёже постaвлены бhша чтcны6z мHщи в†ша. Мh же, свётлw прaзднующе с™yю пaмzть вaшу, со ўмилeніемъ зовeмъ:

Рaдуйтесz, мyченическими вэнцы2 ўвэнчaнніи на нб7си: рaдуйтесz, дaры чудотворeній прослaвленніи на земли2.

Рaдуйтесz, ћкw и3 прeжде прославлeніz вaшегw ди6внаz знaмєніz над8 гр0бwмъ вaшимъ kвлsхусz: рaдуйтесz, ћкw ст0лпъ џгненный и3 свёщи горsщіz тaмw зрsхусz.

Рaдуйтесz, ћкw тaмw ѓгGльскаz пBніz слhшахусz: рaдуйтесz, ћкw при tкрhтіи мощeй вaшихъ бlгоухaніz цRковь всS и3сп0лнисz.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1eрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ }

Стрaнники и3 пришeльцы, по ґпcлу, kви1стесz на земли2, бGолюбeзніи бори1се и3 глёбе, д0льнzz презирaюще, г0рнихъ взыскyюще, вс‰ помышлє1ніz къ бGу и3мyще, брaтнею люб0вію совокyпльшесz, бlгочeстнw пожи1сте. Тёмже и3 нaмъ помози1те вaшими мlтвами добродётельное житіE возлюби1ти и3 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всeю душeю и3 всёмъ сeрдцемъ возлюби1вше хrтA и3 цRковь є3гw2 въ жи1зни врeменнэй, брaтіz бlжeнніи, и3 по преставлeніи вaшемъ не њставлsете во врeмz бlгопотрeбнw вразумлsти преступaющихъ зак0нъ є3ђльскій и3 зак0ны цRкHвныz. Сегw2 рaди цRковь с™az ўблажaетъ вaсъ си1це:

Рaдуйтесz, гDеви, ґ не чlвёкwмъ ўгождaвшіи: рaдуйтесz, на стрaжи зак0на хrт0ва стоsщіи.

Рaдуйтесz, во грaдэ дорогобyжи женY нёкую, въ прaздникъ с™и1телz ніколaz раб0тавшую, разрушeніемъ хрaмины є3S и3 и3зсушeніе руки2 наказaвшіи: рaдуйтесz, по трjехъ лётэхъ съ вёрою притекaвшей ко с™ы6мъ мощє1мъ вaшимъ женЁ т0й и3сцэлeніе подaвшіи.

Рaдуйтесz, двyхъ мужeй, въ вышг0родэ въ темни1цу непови1ннw заключeнныхъ, чудeснw свободи1вшіи: рaдуйтесz, си1мъ чyдомъ вели1кагw кн7зz кjевскагw міхаи1ла свzтоп0лка никог0же предавaти на кaзнь по клеветЁ, вразуми1вшіи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1eрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ f7

Всsкіz недyги и3сцэлsти въ земли2 рyсстэй дадeсz вaмъ блгdть t бGа, ћкоже великомyченикъ геHргій, во снЁ ћвльсz нёкоему слэпцY повёда, послaвъ є3гw2 къ вaмъ: т0й же, пришeдъ въ вышг0родъ, пребывaше дни2 нёкіz при цRкви вaшей, ўсeрднw молsсz, и3 получи1въ прозрёніе, бlгодaрнэ возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщ†нніи не м0гутъ дост0йнw восхвали1ти вaсъ, страстотє1рпцы хrт0вы бори1се и3 глёбе, за люб0вь и3 млcрдіе ко всBмъ чlвёкwмъ стрaждущимъ: всS бо странA нaша и3сп0лнисz слaвою чудeсъ вaшихъ, и4мже ўдивлsющесz съ вёрою вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, ћкw всёхъ, призывaющихъ вaсъ съ вёрою, t разли1чныхъ недyгwвъ и3сцэлsете: рaдуйтесz, ћкw мlтвами вaшими слэпjи прозрэвaху.

Рaдуйтесz, ћкw вaшимъ ходaтайствомъ хромjи и3 безн0зіи хождeніе получи1ша: рaдуйтесz, ћкw въ вышг0родэ џтроку нёкоегw мyжа мmрHна њгор0дника въ с0нномъ видёніи kви1стесz и3 крeстнымъ знaменіемъ сухyю и3 ск0рченную н0гу є3гw2 здрaву сотвори1сте.

Рaдуйтесz, во грaдэ тyровэ и4нока мартjна, въ тsжцэй болёзни сyща, въ кeлліи ћвэ посэти1вшіи и3 и3сцэлeніе є3мY подaвшіи: рaдуйтесz, ћкw и3 всBмъ труждaющимсz ск0ріи пом0щницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ ‹

Сп7сти1сz хотsще t вёчныz смeрти, достобlжeнніи бори1се и3 глёбе, дyши в†ша ўкрaсили є3стE цэломyдріемъ, смирeніемъ, кр0тостію и3 пр0чими добродётельми, и3 прешeдше п0прище врeменныz жи1зни, вэнцє1въ неувzдaемыхъ спод0бистесz. И# нhнэ, предстоsще пrт0лу гDа слaвы, м0литесz прилeжнw њ чтyщихъ пaмzть вaшу и3 вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 заступлeніе, бGомyдріи ўг0дницы бори1се и3 глёбе, є3стE nтeчеству въ годи1ну ск0рби и3 нестроeній, и3 прибёжище всBмъ, съ вёрою призывaющимъ вaсъ на п0мощь во всsкихъ бёдахъ и3 напaстэхъ, дерзновeніе бо вeліе и4муще, с™jи, ў хrтA бGа помогaти и3 сп7сaти вопію1щихъ вaмъ таков†z:

Рaдуйтесz, неисчерпaеміи и3ст0чницы бжcтвенныхъ и3сцэлeній: рaдуйтесz, рёки чудeсъ и3 даровaній дух0вныхъ.

Рaдуйтесz, ћкw сyщимъ въ бэдaхъ и3 напaстэхъ и3збавлeніе подаeте: рaдуйтесz, њслэплє1ннымъ влади1мірцємъ кн7зємъ мстислaву и3 kроп0лку kрослaвичємъ, въ цRковь вaшу на смzдhни пришeдшимъ, прозрёніе даровaвшіи.

Рaдуйтесz, дими1трію донск0му побэди1ти татaрскагw царS мамaz пом0гшіи: рaдуйтесz, бlговёрному кн7зю ґлеxaндру нeвскому на п0мощь проти1ву велгeра свёйскагw съ нб7съ ћвльшіисz.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ №i

Пёніе хвалeбное и3 бlгодaрственное прин0симъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу нaшему, даровaвшему цRкви своeй и3 странЁ рyсстэй ди1вныхъ чудотв0рцєвъ, сщ7eнную дв0ицу бори1са и3 глёба, и4же нhнэ со ѓгGльскими чи1ны и3 со всёми с™hми вопію1тъ на нб7си: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётозaрніи свэти1льницы незаходи1магw с0лнца прaвды, хrтA гDа, kви1стесz, добропобёдніи бори1се и3 глёбе, земли2 рyсскіz покрови1теліе и3 защи1тницы, и5хже нhнэ сщ7eнную пaмzть совершaюще, во ўмилeніи дyшъ и3 сердeцъ вопіeмъ:

Рaдуйтесz, весeліе и3 рaдованіе странЁ нaшей: рaдуйтесz, крёпwсти и3 забр†ла в0инwвъ хrтолюби1выхъ.

Рaдуйтесz, пrт0лу гDа слaвы предстоsщіи: рaдуйтесz, зарeю трис0лнечнагw свёта њзарeнніи.

Рaдуйтесz, ћкw tверз0шасz вaмъ вратA є3дє1мскаz: рaдуйтесz, ћкw лицeмъ къ лицY гDа зри1те.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ в7i

Блгdть є3динeніz и3 братолю1біz и3спроси1те ў бGа nтeчеству вaшему, с™jи миротв0рцы бори1се и3 глёбе, да вси2 лю1діе рyсстіи возлю1бzтъ дрyгъ дрyга и3 є3динодyшнw и3сповёдуютъ правослaвную вёру, воспэвaюще хrтY, сп7си1телю нaшему, пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще добродётельное вaше житіE, преисп0лненное нелицемёрныz любвE къ бGу и3 бли6жнимъ, мyченическую кончи1ну и3 слaву на нб7си2 и3 на земли2 по преставлeніи вaшемъ, прилeжнw м0лимъ вaсъ, бlжeнніи брaтіе бори1се и3 глёбе: не возгнушaйтесz нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ, зовyщихъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, гDеви вёрнw послужи1вшіи: рaдуйтесz, свётомъ и3 с0лію земли2 рyсскіz kви1вшіисz.

Рaдуйтесz, добродётелємъ nтцA своегw2 подражaвшіи: рaдуйтесz, вкyпэ съ ни1мъ въ рaдость гDа вшeдшіи.

Рaдуйтесz, с0нму м{ченикъ сопричтeнніи: рaдуйтесz, въ ли1цэ рyсскихъ с™hхъ слaвою мн0гою t бGа превознесeнніи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Кондaкъ Gi

Q, преслaвніи и3 пречyдніи чудотв0рцы, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, пріими1те t нaсъ сіE мaлое приноси1мое вaмъ молeніе, и3 вaшими мlтвами ў пrт0ла б9іz ўтверди1те въ странЁ нaшей ми1ръ и3 бlгочeстіе, цRковь с™yю сохрани1те t є4ресей и3 раск0лwвъ, и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ њгрaдите t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t невёріz и3 развращeніz, t бёдъ и3 ск0рбей, да, бlгодaрни сyще, вопіeмъ сп7си1телю хrтY бGу нaшему: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскимъ чи1нwмъ: И# кондaкъ №-й: И#збрaнніи чудотв0рцы:

Мlтва

С™jи страстотє1рпцы, бGолюби1ваz дв0ице, бlговёрніи кн7зи бори1се и3 глёбе, и3змлaда всeю душeю хrтA возлюби1вшіи, цэломyдріе, кр0тость, смирeніе и3 пр0чіz добродётєли стzжaли є3стE, и3 ћкw ѓгнцы неѕлоби1віи, t брaта своегw2 непрaведное ўбіeніе претерпёли є3стE, чcтыz сво‰ дyши въ бlгопріsтную жeртву бGу принес0сте и3 t негw2 вэнцы2 нетлённыz пріsли є3стE. Припaдающе къ чтcному џбразу вaшему, м0лимъ вaсъ въ дyсэ сокрушeннэ и3 смирeннэ: вознеси1те сво‰ ўсє1рдныz мlтвы ко всемлcтивому сп7су нaшему, да подaстъ нaмъ, чтyщимъ с™yю пaмzть вaшу, вєли1кіz сво‰ и3 бог†тыz млcти, цRковь свою2 с™yю да соблюдeтъ t є4ресей и3 раск0лwвъ, въ чaдэхъ є3S да њживeтъ дyхъ прaвыz вёры и3 любвE, дyхъ вёдэніz и3 бlгочeстіz, да дарyетъ всBмъ нaмъ вс‰, ћже къ жи1зни врeменнэй и3 вёчнэй потрє1бнаz. Е$й, с™jи страстотє1рпцы, ўскори1те на п0мощь къ нaмъ, ћкоже ср0днику вaшему бlговёрному кн7зю ґлеxaндру нeвскому и3 и3збaвите странY нaшу t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t глaда, nгнS, смертон0сныz ћзвы, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей: разгони1те њблежaщій ны2 мрaкъ невёріz и3 развращeніz, да ми1рнw и3 бlгочeстнw поживeмъ въ вёцэ сeмъ и3 спод0бимсz хrтіaнскіz к0нчины и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ судЁ хrтA бGа, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ, животворsщимъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Краткие жития свя­тых бла­го­вер­ных кня­зей-стра­сто­терп­цев Бо­риса и Глеба

Свя­тые бла­го­вер­ные кня­зья-стра­сто­терп­цы Бо­рис и Глеб (в Свя­том Кре­ще­нии – Ро­ман и Да­вид) – пер­вые рус­ские свя­тые, ка­но­ни­зи­ро­ван­ные как Рус­ской, так и Кон­стан­ти­но­поль­ской Цер­ко­вью. Они бы­ли млад­ши­ми сы­но­вья­ми свя­то­го рав­ноап­о­столь­но­го кня­зя Вла­ди­ми­ра († 15 июля 1015). Ро­див­ши­е­ся неза­дол­го до Кре­ще­ния Ру­си свя­тые бра­тья бы­ли вос­пи­та­ны в хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии. Стар­ший из бра­тьев – Бо­рис по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние. Он лю­бил чи­тать Свя­щен­ное Пи­са­ние, тво­ре­ния свя­тых от­цов и осо­бен­но жи­тия свя­тых. Под их вли­я­ни­ем свя­той Бо­рис возы­мел го­ря­чее же­ла­ние под­ра­жать по­дви­гу угод­ни­ков Бо­жи­их и ча­сто мо­лил­ся, чтобы Гос­подь удо­сто­ил его та­кой че­сти.

Свя­той Глеб с ран­не­го дет­ства вос­пи­ты­вал­ся вме­сте с бра­том и раз­де­лял его стрем­ле­ние по­свя­тить жизнь ис­клю­чи­тель­но слу­же­нию Бо­гу. Оба бра­та от­ли­ча­лись ми­ло­сер­ди­ем и сер­деч­ной доб­ро­той, под­ра­жая при­ме­ру свя­то­го рав­ноап­о­столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра, ми­ло­сти­во­го и от­зыв­чи­во­го к бед­ным, боль­ным, обез­до­лен­ным.

Еще при жиз­ни от­ца свя­той Бо­рис по­лу­чил в удел Ро­стов. Управ­ляя сво­им кня­же­ством, он про­явил муд­рость и кро­тость, за­бо­тясь преж­де все­го о на­саж­де­нии пра­во­слав­ной ве­ры и утвер­жде­нии бла­го­че­сти­во­го об­ра­за жиз­ни сре­ди под­дан­ных. Мо­ло­дой князь про­сла­вил­ся так­же как храб­рый и ис­кус­ный во­ин. Неза­дол­го до сво­ей смер­ти ве­ли­кий князь Вла­ди­мир при­звал Бо­ри­са в Ки­ев и на­пра­вил его с вой­ском про­тив пе­че­не­гов. Ко­гда по­сле­до­ва­ла кон­чи­на рав­ноап­о­столь­но­го кня­зя Вла­ди­ми­ра, стар­ший сын его Свя­то­полк, быв­ший в то вре­мя в Ки­е­ве, объ­явил се­бя ве­ли­ким кня­зем Ки­ев­ским. Свя­той Бо­рис в это вре­мя воз­вра­щал­ся из по­хо­да, так и не встре­тив пе­че­не­гов, ве­ро­ят­но, ис­пу­гав­ших­ся его и ушед­ших в сте­пи. Узнав о смер­ти от­ца, он силь­но огор­чил­ся. Дру­жи­на уго­ва­ри­ва­ла его пой­ти в Ки­ев и за­нять ве­ли­ко­кня­же­ский пре­стол, но свя­той князь Бо­рис, не же­лая меж­до­усоб­ной рас­при, рас­пу­стил свое вой­ско: «Не под­ни­му ру­ки на бра­та сво­е­го, да еще на стар­ше­го ме­ня, ко­то­ро­го мне сле­ду­ет счи­тать за от­ца!»

Од­на­ко ко­вар­ный и вла­сто­лю­би­вый Свя­то­полк не по­ве­рил ис­крен­но­сти Бо­ри­са; стре­мясь огра­дить се­бя от воз­мож­но­го со­пер­ни­че­ства бра­та, на сто­роне ко­то­ро­го бы­ли сим­па­тии на­ро­да и вой­ска, он по­до­слал к нему убийц. Свя­той Бо­рис был из­ве­щен о та­ком ве­ро­лом­стве Свя­то­пол­ка, но не стал скры­вать­ся и, по­доб­но му­че­ни­кам пер­вых ве­ков хри­сти­ан­ства, с го­тов­но­стью встре­тил смерть. Убий­цы на­стиг­ли его, ко­гда он мо­лил­ся за утре­ней в вос­крес­ный день 24 июля 1015 го­да в сво­ем шат­ре на бе­ре­гу ре­ки Аль­ты. По­сле служ­бы они во­рва­лись в ша­тер к кня­зю и прон­зи­ли его ко­пья­ми. Лю­би­мый слу­га свя­то­го кня­зя Бо­ри­са – Ге­ор­гий Уг­рин (ро­дом венгр) бро­сил­ся на за­щи­ту гос­по­ди­на и немед­лен­но был убит. Но свя­той Бо­рис был еще жив. Вый­дя из шат­ра, он стал го­ря­чо мо­лить­ся, а по­том об­ра­тил­ся к убий­цам: «Под­хо­ди­те, бра­тия, кон­чи­те служ­бу свою, и да бу­дет мир бра­ту Свя­то­пол­ку и вам». То­гда один из них по­до­шел и прон­зил его ко­пьем. Слу­ги Свя­то­пол­ка по­вез­ли те­ло Бо­ри­са в Ки­ев, по до­ро­ге им по­па­лись на­встре­чу два ва­ря­га, по­слан­ных Свя­то­пол­ком, чтобы уско­рить де­ло. Ва­ря­ги за­ме­ти­ли, что князь еще жив, хо­тя и ед­ва ды­шал. То­гда один из них ме­чом прон­зил его серд­це. Те­ло свя­то­го стра­сто­терп­ца кня­зя Бо­ри­са тай­но при­вез­ли в Вы­ш­го­род и по­ло­жи­ли в хра­ме во имя свя­то­го Ва­си­лия Ве­ли­ко­го.

По­сле это­го Свя­то­полк столь же ве­ро­лом­но умерт­вил свя­то­го кня­зя Гле­ба. Ко­вар­но вы­звав бра­та из его уде­ла – Му­ро­ма, Свя­то­полк по­слал ему на­встре­чу дру­жин­ни­ков, чтобы убить свя­то­го Гле­ба по до­ро­ге. Князь Глеб уже знал о кон­чине от­ца и зло­дей­ском убий­стве кня­зя Бо­ри­са. Глу­бо­ко скор­бя, он пред­по­чел смерть, неже­ли вой­ну с бра­том. Встре­ча свя­то­го Гле­ба с убий­ца­ми про­изо­шла в устье ре­ки Смя­ды­ни, непо­да­ле­ку от Смо­лен­ска.

В чем же со­сто­ял по­двиг свя­тых бла­го­вер­ных кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба? Ка­кой смысл в том, чтобы вот так – без со­про­тив­ле­ния по­гиб­нуть от рук убийц?

Жизнь свя­тых стра­сто­терп­цев бы­ла при­не­се­на в жерт­ву ос­нов­но­му хри­сти­ан­ско­му доб­ро­де­ла­нию – люб­ви. «Кто го­во­рит: «Я люб­лю Бо­га», а бра­та сво­е­го нена­ви­дит, тот лжец» (1Ин.4,20). Свя­тые бра­тья сде­ла­ли то, что бы­ло еще но­во и непо­нят­но для язы­че­ской Ру­си, при­вык­шей к кров­ной ме­сти – они по­ка­за­ли, что за зло нель­зя воз­да­вать злом, да­же под угро­зой смер­ти. «Не бой­тесь уби­ва­ю­щих те­ло, ду­ши же не мо­гу­щих убить» (Мф.10,28). Свя­тые му­че­ни­ки Бо­рис и Глеб от­да­ли жизнь ра­ди со­блю­де­ния по­слу­ша­ния, на ко­то­ром зи­ждит­ся ду­хов­ная жизнь че­ло­ве­ка и во­об­ще вся­кая жизнь в об­ще­стве. «Ви­ди­те ли, бра­тия, – за­ме­ча­ет пре­по­доб­ный Нестор Ле­то­пи­сец, – как вы­со­ка по­кор­ность стар­ше­му бра­ту? Ес­ли бы они про­ти­ви­лись, то ед­ва ли бы спо­до­би­лись та­ко­го да­ра от Бо­га. Мно­го ныне юных кня­зей, ко­то­рые не по­ко­ря­ют­ся стар­шим и за со­про­тив­ле­ние им бы­ва­ют уби­ва­е­мы. Но они не упо­доб­ля­ют­ся бла­го­да­ти, ка­кой удо­сто­и­лись сии свя­тые».

Бла­го­вер­ные кня­зья-стра­сто­терп­цы не за­хо­те­ли под­нять ру­ку на бра­та, но Гос­подь Сам ото­мстил вла­сто­лю­би­во­му ти­ра­ну: «Мне от­мще­ние и аз воз­дам» (Рим.12,19).

В 1019 го­ду князь Ки­ев­ский Яро­слав Муд­рый, так­же один из сы­но­вей рав­ноап­о­столь­но­го кня­зя Вла­ди­ми­ра, со­брал вой­ско и раз­бил дру­жи­ну Свя­то­пол­ка. По про­мыс­лу Бо­жию, ре­ша­ю­щая бит­ва про­изо­шла на по­ле у ре­ки Аль­ты, где был убит свя­той Бо­рис. Свя­то­полк, на­зван­ный рус­ским на­ро­дом Ока­ян­ным, бе­жал в Поль­шу и, по­доб­но пер­во­му бра­то­убий­це Ка­и­ну, ни­где не на­хо­дил се­бе по­коя и при­ста­ни­ща. Ле­то­пис­цы сви­де­тель­ству­ют, что да­же от мо­ги­лы его ис­хо­дил смрад.

«С то­го вре­ме­ни, – пи­шет ле­то­пи­сец, – за­тих­ла на Ру­си кра­мо­ла». Кровь, про­ли­тая свя­ты­ми бра­тья­ми ра­ди предот­вра­ще­ния меж­до­усоб­ных рас­прей, яви­лась тем бла­го­дат­ным се­ме­нем, ко­то­рое укреп­ля­ло един­ство Ру­си. Бла­го­вер­ные кня­зья-стра­сто­терп­цы не толь­ко про­слав­ле­ны от Бо­га да­ром ис­це­ле­ний, но они – осо­бые по­кро­ви­те­ли, за­щит­ни­ки Рус­ской зем­ли. Из­вест­ны мно­гие слу­чаи их яв­ле­ния в труд­ное для на­ше­го Оте­че­ства вре­мя, на­при­мер, – свя­то­му Алек­сан­дру Нев­ско­му на­ка­нуне Ле­до­во­го по­бо­и­ща (1242), ве­ли­ко­му кня­зю Ди­мит­рию Дон­ско­му в день Ку­ли­ков­ской бит­вы (1380). По­чи­та­ние свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба на­ча­лось очень ра­но, вско­ре по­сле их кон­чи­ны. Служ­ба свя­тым бы­ла со­став­ле­на мит­ро­по­ли­том Ки­ев­ским Иоан­ном I (1008–1035).

Ве­ли­кий князь Ки­ев­ский Яро­слав Муд­рый по­за­бо­тил­ся о том, чтобы разыс­кать остан­ки свя­то­го Гле­ба, быв­шие 4 го­да непо­гре­бен­ны­ми, и со­вер­шил их по­гре­бе­ние в Вы­ш­го­ро­де, в хра­ме во имя свя­то­го Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, ря­дом с мо­ща­ми свя­то­го кня­зя Бо­ри­са. Через неко­то­рое вре­мя храм этот сго­рел, мо­щи же оста­лись невре­ди­мы, и от них со­вер­ша­лось мно­го чу­до­тво­ре­ний. Один ва­ряг небла­го­го­вей­но стал на мо­ги­лу свя­тых бра­тьев, и вне­зап­но ис­шед­шее пла­мя опа­ли­ло ему но­ги. От мо­щей свя­тых кня­зей по­лу­чил ис­це­ле­ние хро­мой от­рок, сын жи­те­ля Вы­ш­го­ро­да: свя­тые Бо­рис и Глеб яви­лись от­ро­ку во сне и осе­ни­ли кре­стом боль­ную но­гу. Маль­чик про­бу­дил­ся от сна и встал со­вер­шен­но здо­ро­вым. Бла­го­вер­ный князь Яро­слав Муд­рый по­стро­ил на этом ме­сте ка­мен­ный пя­ти­гла­вый храм, ко­то­рый был освя­щен 24 июля 1026 го­да мит­ро­по­ли­том Ки­ев­ским Иоан­ном с со­бо­ром ду­хо­вен­ства. Мно­же­ство хра­мов и мо­на­сты­рей по всей Ру­си бы­ло по­свя­ще­но свя­тым кня­зьям Бо­ри­су и Гле­бу, фрес­ки и ико­ны свя­тых бра­тьев-стра­сто­терп­цев так­же из­вест­ны в мно­го­чис­лен­ных хра­мах Рус­ской Церк­ви.

Полные жития свя­тых бла­го­вер­ных кня­зей-стра­сто­терп­цев Бо­риса и Глеба 

Свя­той Вла­ди­мир, сын Свя­то­сла­ва, внук Иго­ря, про­све­тив­ший Свя­тым Кре­ще­ни­ем всю зем­лю Рус­скую, имел 12 сы­но­вей, и млад­шие бы­ли Бо­рис и Глеб, ко­то­рые ро­ди­лись от ца­рев­ны Ан­ны, сест­ры гре­че­ских им­пе­ра­то­ров Ва­си­лия и Кон­стан­ти­на. И по­са­дил их отец на кня­же­ние по раз­ным зем­лям, каж­до­му дав удел: Бо­ри­су – Ро­стов, Гле­бу – Му­ром. О ран­нем воз­расте свв. Бо­ри­са и Гле­ба прп. Нестор со­об­ща­ет сле­ду­ю­щее: «Свя­той Вла­ди­мир от­пу­стил всех сво­их де­тей по во­ло­стям, ко­то­рые дал им в управ­ле­ние, но Бо­ри­са и Гле­ба де­ржал при се­бе, по­то­му что они бы­ли весь­ма юны. Свя­той Глеб был со­всем еще ди­тя, а свя­той Бо­рис уже про­яв­лял вы­со­кий ра­зум, был по­лон бла­го­да­ти Бо­жи­ей, знал гра­мо­ту и лю­бил чи­тать кни­ги. Чи­тал же он жи­тия и му­че­ния свя­тых и, мо­лясь со сле­за­ми, про­сил у Гос­по­да, чтобы Он спо­до­бил его уча­сти еди­но­го из сих свя­тых. Так он мо­лил­ся по­сто­ян­но, а свя­той Глеб слу­шал его, без­от­луч­но на­хо­дясь при нем».

Ко­гда уже про­шло 28 лет по Свя­том Кре­ще­нии, по­стиг Вла­ди­ми­ра злой недуг. В это вре­мя к от­цу при­был Бо­рис из Ро­сто­ва. Пе­че­не­ги, ко­че­вой на­род тюрк­ско­го про­ис­хож­де­ния, шли ра­тью на Русь, и Вла­ди­мир был в ве­ли­кой пе­ча­ли, по­то­му что не имел сил вы­сту­пить про­тив без­бож­ных. Оза­бо­чен­ный этим, при­звал он Бо­ри­са, ко­то­ро­му во Свя­том Кре­ще­нии бы­ло на­ре­че­но имя Ро­ман. Отец дал Бо­ри­су, бла­жен­но­му и ско­ро­по­слуш­ли­во­му, мно­го во­и­нов и по­слал его про­тив без­бож­ных пе­че­не­гов. С ра­до­стью по­шел Бо­рис, ска­зав от­цу: «Вот я пе­ред то­бой, го­тов со­тво­рить что тре­бу­ет во­ля серд­ца тво­е­го».

Но не на­шел Бо­рис су­по­ста­тов сво­их. На воз­врат­ном пу­ти к нему при­был вест­ник и ска­зал, что отец его Вла­ди­мир, на­ре­чен­ный во Свя­том Кре­ще­нии Ва­си­ли­ем, умер ме­ся­ца июля 15-го дня 1015 го­да. А Свя­то­полк ута­ил смерть от­ца, но­чью разо­брал пол па­лат в се­ле Бе­ре­сто­вом, обер­нул те­ло усоп­ше­го в ко­вер, спу­стил его на ве­рев­ках, от­вез на са­нях (в Древ­ней Ру­си был обы­чай усоп­ших пе­ре­но­сить и пе­ре­во­зить на са­нях на от­пе­ва­ние в цер­ковь) в Де­ся­тин­ную цер­ковь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, по­стро­ен­ную и укра­шен­ную свя­тым кня­зем Вла­ди­ми­ром, и по­ста­вил там. Все это бы­ло сде­ла­но тай­но.

Услы­шав сие, Бо­рис силь­но опе­ча­лил­ся и не мог го­во­рить, но в серд­це так пла­кал по от­це сво­ем: «Увы мне, свет очей мо­их, си­я­ние и за­ря ли­ца мо­е­го, вос­пи­та­тель юно­сти мо­ей, на­ка­за­ние нера­зу­мия мо­е­го: увы мне, отец и гос­по­дин мой! К ко­му я при­бег­ну, на ко­го я по­смот­рю, где я на­сы­щусь бла­го­го уче­ния и на­ка­за­ния тво­е­го ра­зу­ма? Увы мне, увы мне! За­ка­ти­лось солн­це мое, а я не был тут, не мог сам об­ла­чить чест­ное те­ло твое и пре­дать гро­бу сво­и­ми ру­ка­ми. Не пе­ре­но­сил я тво­е­го пре­крас­но­го и му­же­ствен­но­го те­ла, не спо­до­бил­ся по­це­ло­вать тво­их се­дин! О, бла­жен­ный мой, по­мя­ни ме­ня в ме­сте тво­е­го упо­ко­е­ния. Серд­це у ме­ня го­рит, сму­ща­ет­ся у ме­ня ра­зум, не знаю я, к ко­му об­ра­тить­ся и по­ве­дать мою горь­кую пе­чаль. Ес­ли к бра­ту, ко­то­ро­го я имел бы вме­сто от­ца, то тот, ка­жет­ся, ду­ма­ет о су­е­те мир­ской и о мо­ем уби­е­нии. Ес­ли же он ре­шит­ся на мое уби­е­ние, то бу­ду му­че­ни­ком Гос­по­ду мо­е­му. Но не про­тив­люсь, ибо пи­шет­ся: Гос­подь гор­дым про­ти­вит­ся, сми­рен­ным же да­ет бла­го­дать (Иак.4,6)». Так по­мыш­ляя в уме сво­ем, по­шел Бо­рис к бра­ту сво­е­му и го­во­рил в ду­ше: «Во­ля Твоя да бу­дет, Гос­по­ди мой».

Идя сво­им пу­тем, Бо­рис горь­ко пла­кал; хо­тел удер­жать­ся от слез, но не мог, и все, ви­дя его в сле­зах, пла­ка­лись о его бла­го­род­ной кра­со­те и доб­ром ра­зу­ме. И кто мог не за­пла­кать, пред­чув­ствуя смерть Бо­ри­са, ви­дя его уны­лое ли­цо и его скорбь, ибо был бла­жен­ный князь прав­див, щедр и тих, кро­ток и сми­рен, всех ми­ло­вал и всем по­мо­гал.

Но свя­то­го Бо­ри­са укреп­ля­ла мысль о том, что, ес­ли его брат, по на­уче­нию злых лю­дей, и убьет его, то он бу­дет му­че­ни­ком, и Гос­подь при­мет дух его. Он за­был смерт­ную скорбь, уте­шая свое серд­це сло­ва­ми Бо­жи­и­ми: иже по­гу­бит ду­шу свою Мене ра­ди и Еван­ге­лия, той спа­сет ю (Мк.8,35) и в жиз­ни веч­ной со­хра­нит ее. И шел Бо­рис с ра­дост­ным серд­цем, го­во­ря: «Не пре­зри, пре­ми­ло­сти­вый Гос­по­ди, ме­ня, упо­ва­ю­ще­го на Те­бя, но спа­си ду­шу мою».

Свя­то­полк же са­мо­власт­но утвер­дил­ся в Ки­е­ве, при­звал ки­ев­лян, раз­дал им мно­гие да­ры и от­пу­стил их. За­тем по­слал к Бо­ри­су с та­ки­ми сло­ва­ми: «Брат, я хо­чу с то­бой жить в люб­ви и уве­ли­чу твою часть в от­чем на­сле­дии». В этих сло­вах бы­ла лесть, а не ис­ти­на.

Ис­кон­ный нена­вист­ник доб­рых лю­дей, диа­вол, ви­дя, что свя­той Бо­рис воз­ло­жил всю на­деж­ду на Бо­га, стал силь­нее воз­дей­ство­вать на Свя­то­пол­ка, ко­то­рый, по­доб­но Ка­и­ну, го­рел ог­нем бра­то­убий­ства, за­ду­мав из­бить всех на­след­ни­ков от­ца сво­е­го и од­но­му при­нять власть его.

Ока­ян­ный про­кля­тый Свя­то­полк, со­вет­ник вся­ко­го зла и на­чаль­ник вся­кой неправ­ды, при­звал к се­бе вы­ше­го­род­ских му­жей и ска­зал: «Ес­ли вы обе­ща­е­те по­ло­жить за ме­ня го­ло­вы, иди­те тай­но, бра­тья мои, най­ди­те бра­та мо­е­го Бо­ри­са и, улу­чив вре­мя, убей­те его». И обе­ща­лись они.

Бла­жен­ный Бо­рис на воз­врат­ном пу­ти остал­ся на ре­ке Аль­те в шат­рах (он вы­хо­дил про­тив пе­че­не­гов). И ска­за­ла ему дру­жи­на его: «Иди в Ки­ев и сядь на кня­же­ском пре­сто­ле от­ца сво­е­го, ибо и во­ин­ство от­чее с то­бою». Он же от­ве­чал им: «Не под­ни­му ру­ки на бра­та сво­е­го, да еще на стар­ше­го ме­ня, ко­то­ро­го мне сле­ду­ет счи­тать за от­ца». Услы­шав сие, во­и­ны ушли от Бо­ри­са, и он остал­ся толь­ко с от­ро­ка­ми сво­и­ми. Был то­гда день суб­бот­ний.

Удру­чен­ный пе­ча­лью, во­шел он в ша­тер свой и со сле­за­ми жа­лоб­но воз­звал: «Слез мо­их не пре­зри, Вла­ды­ко. Упо­ваю на Те­бя, что при­му жре­бий с Тво­и­ми ра­ба­ми, со все­ми свя­ты­ми Тво­и­ми. Ибо Ты Бог Ми­ло­сти­вый и Те­бе сла­ву вос­сы­ла­ем во ве­ки, аминь».

На­сту­пил ве­чер, и свя­той Бо­рис ве­лел слу­жить ве­чер­ню; а сам тво­рил мо­лит­ву и ве­чер­ню со сле­за­ми горь­ки­ми, и ча­стым воз­ды­ха­ни­ем, и сте­на­ни­ем мно­гим. По­том лег и уснул. Утром, умыв­ши ли­цо, ста­ли со­вер­шать утре­ню.

По­слан­ные Свя­то­пол­ком при­шли на Аль­ту но­чью, при­бли­зи­лись и услы­ша­ли го­лос бла­жен­но­го стра­сто­терп­ца, по­ю­ще­го псал­мы, по­ло­жен­ные на утре­ни. Уже до­шла до свя­то­го весть о пред­сто­я­щем уби­е­нии, и он пел: Гос­по­ди, что ся умно­жи­ша сту­жа­ю­щии ми, мно­зи вос­ста­ют на мя (Пс.3,2). Обы­до­ша мя пси мно­зи и юн­цы туч­нии одер­жа­ша мя. По­том: Гос­по­ди Бо­же мой, на Тя упо­вах, спа­си мя (Пс.21:17-18, 7:2) и про­чие псал­мы.

И услы­шав силь­ный то­пот око­ло шат­ра, свя­той Бо­рис за­тре­пе­тал, за­лил­ся сле­за­ми и ска­зал: «Сла­ва Те­бе, Гос­по­ди, что в све­те сем спо­до­бил ме­ня при­нять горь­кую смерть из-за за­ви­сти и по­стра­дать за лю­бовь и сло­во Твое». Свя­щен­ник и от­рок, слу­га свя­то­го Бо­ри­са, уви­дев гос­по­ди­на сво­е­го осла­бев­шим и одер­жи­мым пе­ча­лью, горь­ко за­пла­ка­ли и ска­за­ли: «Ми­лый гос­по­дин наш до­ро­гой, ка­кой бла­го­да­ти спо­до­бил­ся ты, ибо не за­хо­тел про­ти­вить­ся бра­ту сво­е­му ра­ди люб­ви Хри­сто­вой, хоть и мно­го во­и­нов имел ты у се­бя».

Тут они уви­де­ли бе­гу­щих к шат­ру, блеск их ору­жия и об­на­жен­ные их ме­чи. Без ми­ло­сти бы­ло прон­зе­но чест­ное те­ло свя­то­го бла­жен­но­го стра­сто­терп­ца Хри­сто­ва Бо­ри­са. Его про­ткну­ли ко­пья­ми Пут­ша и Та­лец и Ело­вич Ляш­ко. Ви­дя сие, от­рок свя­то­го Бо­ри­са бро­сил­ся на те­ло его и ска­зал: «Не остав­лю те­бя, гос­по­дин мой до­ро­гой; тут пусть и я бу­ду спо­доб­лен окон­чить свою жизнь с то­бою». Был же он ро­дом вен­ге­рец, зва­ли его Ге­ор­гий, и был он лю­бим кня­зем без­мер­но. Тут прон­зи­ли и от­ро­ка.

Ра­нен­ный Бо­рис вы­бе­жал из шат­ра и на­чал умо­лять и упра­ши­вать убийц: «Бра­тья мои ми­лые и лю­би­мые! По­го­ди­те немно­го, дай­те мне по­мо­лить­ся Бо­гу мо­е­му». И он мо­лил­ся: «Гос­по­ди Бо­же ми­ло­сти­вый, сла­ва Те­бе, ибо осво­бо­дил ме­ня от пре­льще­ния жи­тия се­го. Сла­ва Те­бе, пре­щед­рый По­да­тель жиз­ни, спо­до­бив­ший ме­ня стра­да­ния свя­тых Тво­их му­че­ни­ков. Сла­ва Те­бе, Вла­ды­ко Че­ло­ве­ко­лю­бец, ис­пол­нив­ший же­ла­ние серд­ца мо­е­го. Сла­ва, Хри­сте, ми­ло­сер­дию Тво­е­му, ибо Ты на­пра­вил на пра­вый и мир­ный путь но­ги мои ид­ти к Те­бе без со­блаз­на. При­з­ри с вы­со­ты свя­то­сти Тво­ей; по­смот­ри на сер­деч­ное мое стра­да­ние, ко­то­рое я при­нял от сво­е­го срод­ни­ка. Ибо ра­ди Те­бя умерщ­вля­ют ме­ня се­го­дня. Они, как агн­ца, по­жи­ра­ют ме­ня. Зна­ешь, Гос­по­ди, зна­ешь, что я не про­тив­люсь, не воз­ра­жаю. Имея в сво­их ру­ках всех во­и­нов от­ца сво­е­го (их бы­ло 8 ты­сяч) и всех его лю­бим­цев, я не по­мыс­лил ни­че­го зло­го со­тво­рить брату мо­е­му... И не по­ставь ему в ви­ну гре­ха се­го, но при­ми с ми­ром ду­шу мою. Аминь».

За­тем, об­ра­тив к убий­цам ис­том­лен­ное ли­цо свое и воз­зрев на них уми­лен­ны­ми оча­ми, за­ли­ва­ясь сле­за­ми, ска­зал им: «Бра­тья, при­сту­пи­те и окон­чи­те по­ве­лен­ное вам, и да бу­дет мир бра­ту мо­е­му и вам, бра­тья».

Мно­гие пла­ка­ли и взы­ва­ли: «Как уди­ви­тель­но, что ты не за­хо­тел сла­вы ми­ра се­го и ве­ли­чия, не за­хо­тел быть сре­ди чест­ных вель­мож. Кто не уди­вит­ся ве­ли­ко­му его сми­ре­нию, кто не сми­рит­ся, ви­дя и слы­ша его сми­ре­ние!»

По­слан­ные Свя­то­пол­ком из­би­ли и мно­гих от­ро­ков. Бла­жен­но­го Бо­ри­са они обер­ну­ли ша­тром и, по­ло­жив­ши на по­воз­ку, по­вез­ли. А ко­гда узнал о сем Свя­то­полк, то по­слал двух ва­ря­гов, и те прон­зи­ли ме­чом серд­це му­че­ни­ка. И тот­час свя­той скон­чал­ся, пре­дав ду­шу в ру­ки Бо­га Жи­ва, ме­ся­ца июля в 24 день. Те­ло его тай­но при­нес­ли в Вы­ш­го­род, по­ло­жи­ли у церк­ви свя­то­го Ва­си­лия и в зем­ле по­греб­ли его.

Так свя­той Бо­рис, при­яв ве­нец от Хри­ста Бо­га, был со­при­чтен с пра­вед­ны­ми и во­дво­рил­ся с про­ро­ка­ми и апо­сто­ла­ми и с ли­ка­ми му­че­ни­че­ски­ми, вос­пе­вая с Ан­ге­ла­ми, ве­се­лясь в ли­ке свя­тых.

Ока­ян­ные же убий­цы при­шли к Свя­то­пол­ку, счи­тая се­бя до­стой­ны­ми по­хва­лы. Та­ки­ми слу­га­ми бе­сы бы­ва­ют. Злой же че­ло­век, стре­мя­щий­ся ко злу, не усту­па­ет во зле бе­су. Бе­сы ве­ру­ют и Бо­га бо­ят­ся и тре­пе­щут (Иак.2,19), а злой че­ло­век Бо­га не бо­ит­ся и не сты­дит­ся лю­дей. Бе­сы бо­ят­ся Кре­ста Гос­под­ня, а злой че­ло­век да­же и Кре­ста не бо­ит­ся.

Не оста­но­вил­ся на сем убий­стве ока­ян­ный Свя­то­полк, но за­мыс­лил убить и Гле­ба, бра­та сво­е­го. И по­слал ска­зать бла­жен­но­му Гле­бу: «Иди ско­рей, отец очень нездо­ров и зо­вет те­бя».

Глеб тот­час сел на ко­ня и с ма­лой дру­жи­ной по­мчал­ся на зов. Ко­гда он до­е­хал до Вол­ги, у устья Тьмы на по­ле спо­ткнул­ся под ним конь в ка­на­ву и по­вре­дил се­бе но­гу. За­тем при­был к Смо­лен­ску и, отой­дя от Смо­лен­ска, невда­ле­ке оста­но­вил­ся на ре­ке Смя­дыне в лод­ке. В это вре­мя при­шла от Пред­сла­вы к Яро­сла­ву весть о смер­ти от­ца. Яро­слав же по­слал к Гле­бу со сло­ва­ми: «Не хо­ди, брат, отец у те­бя умер, а брат твой убит Свя­то­пол­ком». Услы­шав сие, бла­жен­ный за­пе­ча­лил­ся, горь­ко за­ры­дал и ска­зал: «Увы мне, гос­по­дин мой, дву­мя пла­ча­ми я пла­чу и се­тую дву­мя се­то­ва­ния­ми. Увы мне, увы мне, пла­чу я об от­це, пла­чу боль­ше, в от­ча­я­нии, по те­бе, брат и гос­по­дин мой Бо­рис. Как прон­зи­ли те­бя, как ты без­ми­ло­стив­но был пре­дан смер­ти, не от вра­га, но от сво­е­го бра­та при­ял ги­бель. Увы мне! Луч­ше бы мне уме­реть с то­бою, неже­ли жить в сем жи­тии од­но­му, оси­ро­тев­ше­му от те­бя».

Ко­гда свя­той Глеб так сте­нал, вне­зап­но по­яви­лись по­слан­ные Свя­то­пол­ком злые его слу­ги и ста­ли плыть к нему. Ко­гда лод­ки по­рав­ня­лись, зло­деи схва­ти­ли лод­ку кня­зя за уклю­чи­ны, по­тя­ну­ли к се­бе и ста­ли ска­кать в нее, имея в ру­ках об­на­жен­ные ме­чи. У греб­цов вы­па­ли из рук вес­ла и все по­мерт­ве­ли от стра­ха. Бла­жен­ный, ви­дя, что его хо­тят убить, взгля­нул на зло­де­ев уми­лен­ны­ми оча­ми и с со­кру­шен­ным серд­цем, сми­рен­ным ра­зу­мом и ча­стым воз­ды­ха­ни­ем, за­ли­ва­ясь сле­за­ми и сла­бея те­лом, стал жа­лоб­но мо­лить их: «Не тронь­те ме­ня, бра­тья мои ми­лые и до­ро­гие. Ка­кую оби­ду на­нес я бра­ту мо­е­му и вам, бра­тья и гос­по­да мои. Ес­ли есть оби­да, то ве­ди­те ме­ня к кня­зю ва­ше­му, а к мо­е­му бра­ту и гос­по­ди­ну. По­ща­ди­те юность мою, по­ми­луй­те, про­шу вас и умо­ляю. До­ка­жи­те мне, что зло­го сде­лал я».

Но убийц не по­сты­ди­ло ни од­но сло­во. Он же, ви­дя, что они не вни­ма­ют сло­вам его, стал го­во­рить: «Ва­си­лий, Ва­си­лий, отец мой, при­к­ло­ни слух твой и услышь го­лос мой. По­гля­ди, что слу­чи­лось с сы­ном тво­им, как без ви­ны за­ка­ла­ют ме­ня. Увы мне, увы мне! И ты, брат Бо­рис, услышь го­лос мой, по­гля­ди на скорбь серд­ца мо­е­го и по­мо­лись обо мне об­ще­му всех Вла­ды­ке, так как ты име­ешь дерз­но­ве­ние и пред­сто­ишь Пре­сто­лу Его».

Пре­кло­нив ко­ле­на, стал он так мо­лить­ся: «Пре­щед­рый, пре­ми­ло­сти­вый Гос­по­ди, не пре­зри слез мо­их, но с жа­ло­стью по­смот­ри на со­кру­ше­ние серд­ца мо­е­го. Вот я за­ка­ла­ем, но за что и за ка­кую оби­ду – не знаю. Ты ска­зал Сво­им апо­сто­лам: в тер­пе­нии ва­шем стя­жи­те ду­ши ва­ша (Лк.21,19). Смот­ри, Гос­по­ди, и су­ди. Вот го­то­ва ду­ша моя пе­ред То­бою, Гос­по­ди, и Те­бе сла­ву вос­сы­ла­ем, От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху».

За­тем, взгля­нув на убийц, ска­зал им ти­хим го­ло­сом: «При­сту­пай­те уж и кон­чай­те то, за­чем вы по­сла­ны». То­гда ока­ян­ный Го­ря­сер ве­лел его тот­час за­ре­зать, а стар­ший по­вар Гле­ба, име­нем Тор­чин, об­на­жив нож свой, пе­ре­ре­зал гор­ло бла­жен­но­му, как незло­би­во­му агн­цу. Сие бы­ло 5 сен­тяб­ря в по­не­дель­ник. И при­нес­лась Гос­по­ду жерт­ва чи­стая, свя­тая и бла­го­вон­ная и взо­шла в Небес­ные оби­те­ли к Бо­гу. И узрел свя­той же­лан­но­го бра­та, и оба они вос­при­я­ли вен­цы небес­ные, ко­то­рые так же­ла­ли.

Ока­ян­ные же убий­цы воз­вра­ти­лись к по­слав­ше­му их и ска­за­ли: «Со­тво­ри­ли мы по­ве­лен­ное то­бою».

Услы­шав это, Свя­то­полк воз­нес­ся серд­цем, и сбы­лось ска­зан­ное псал­мо­пев­цем Да­ви­дом: что хва­ли­ши­ся во зло­бе, сильне; без­за­ко­ние весь день... Се­го ра­ди Бог раз­ру­шит тя до кон­ца, вос­тор­га­ет тя и пре­се­лит тя от се­ле­ния тво­е­го, и ко­рень твой от зем­ли жи­вых (Пс.51,3-7).

Ко­гда свя­той Глеб был убит, те­ло его бро­си­ли в пу­стын­ном ме­сте, меж­ду двух ко­лод. Но Гос­подь ни­ко­гда не остав­ля­ет Сво­их ра­бов, как ска­зал Да­вид: хра­нит Гос­подь вся ко­сти их, ни еди­на от них со­кру­шит­ся (Пс.33,21). И вот, ко­гда те­ло свя­то­го дол­го ле­жа­ло на пу­сты­ре, Гос­подь не оста­вил его пре­бы­вать в неве­де­нии и небре­же­нии, но по­ка­зы­вал сие ме­сто то све­щой го­ря­щей, то про­хо­жие куп­цы, охот­ни­ки и пас­ту­хи слы­ша­ли пе­ние Ан­гель­ское. Но ни слы­шав­шим, не ви­дев­шим сие не при­шло на мысль по­ис­кать те­ло свя­то­го, по­ка Яро­слав, воз­му­щен­ный сим убий­ством, не по­шел вой­ной на бра­то­убий­цу, ока­ян­но­го Свя­то­пол­ка, ко­то­ро­го, при­няв мно­го бран­но­го тру­да, по­бе­дил, при по­мо­щи Бо­жи­ей и по­спе­ше­нии свя­тых кня­зей му­че­ни­ков. Так был по­срам­лен и по­беж­ден нече­сти­вый.

А ко­гда Яро­слав еще не знал о смер­ти от­ца, а Свя­то­полк уже стал кня­жить в Ки­е­ве, то ему при­шла весть от сест­ры Пред­сла­вы: «Отец у те­бя умер, Свя­то­полк кня­жит в Ки­е­ве, убил он Бо­ри­са, и на Гле­ба по­слал убийц. Бе­ре­гись его». Услы­шав сие, Яро­слав за­гру­стил об от­це, бра­те и на дру­гой день стал со­би­рать дру­жи­ну.

Со­брав ва­ряг ты­ся­чу, да дру­гих во­и­нов со­рок ты­сяч, Яро­слав при­звал Бо­га на по­мощь и по­шел на Свя­то­пол­ка со сло­ва­ми: «Не я на­чал из­би­вать бра­тьев, но он. Пусть же он и от­ве­тит за кровь бра­тьев, ибо без ви­ны про­лил он пра­вед­ную кровь Бо­ри­са и Гле­ба, и мне то же со­тво­рит. Но су­ди Бог по прав­де, чтобы пре­кра­ти­лась зло­ба греш­но­го». И по­шел на Свя­то­пол­ка. Тот же, услы­шав про по­ход Яро­сла­ва, со­брал бес­чис­лен­ное вой­ско Ру­си и пе­че­не­гов и вы­сту­пил к Лю­бе­чу.

Это бы­ло в ле­то 6524 (1016 г.). Оба вой­ска встре­ти­лись у Дне­пра, ста­ли од­но про­тив дру­го­го по обе сто­ро­ны ре­ки, и ни­ка­кое из них не име­ло сме­ло­сти на­чать бой. Так они и сто­я­ли друг про­тив дру­га око­ло 3 ме­ся­цев. И стал во­е­во­да Свя­то­пол­ка, ез­дя по бе­ре­гу, уко­рять нов­го­род­цев: «Что вы при­шли с хро­мым, вы – плот­ни­ки, вот мы вас за­ста­вим стро­ить нам хо­ро­мы». Услы­шав сие, нов­го­род­цы оскор­би­лись и ска­за­ли Яро­сла­ву: «Зав­тра пе­ре­ве­зем­ся через ре­ку. Ес­ли же кто не пой­дет с на­ми, са­ми убьем его». В ту по­ру бы­ли уже за­мо­роз­ки. На за­ре Яро­слав с вой­ском пе­ре­вез­лись через ре­ку, вы­са­ди­лись и от­толк­ну­ли лод­ки от бе­ре­га. И вот по­шли вой­ска друг на дру­га и столк­ну­лись.

Силь­ная бы­ла се­ча: пе­че­не­ги сто­я­ли за озе­ром и не мог­ли по­мочь Свя­то­пол­ку.

Во­и­ны Яро­сла­ва при­тис­ну­ли Свя­то­пол­ко­ву рать к озе­ру, столк­ну­ли их на лед, ко­то­рый под ни­ми про­ва­лил­ся. И стал одоле­вать Яро­слав. Ви­дя сие, Свя­то­полк бе­жал к ля­хам. Яро­слав же сел на от­цов­ском кня­же­нии в Ки­ев, по­сле то­го, как про­был в Нов­го­ро­де 28 лет.

Через 2 го­да Свя­то­полк по­шел про­тив Яро­сла­ва с ко­ро­лем Бо­ле­сла­вом и ля­ха­ми. Яро­слав же не успел при­го­то­вить­ся к бит­ве, и по­бе­дил Бо­ле­слав Яро­сла­ва. Бо­ле­слав во­шел со Свя­то­пол­ком в Ки­ев, а Яро­слав бе­жал с 4-мя му­жа­ми в Нов­го­род. И на­ча­ли они со­би­рать день­ги, с каж­до­го му­жа по 4 ку­ны, со ста­рост по 9 гри­вен, а с бо­яр – по 80 гри­вен. За­тем при­зва­ли ва­ря­гов и за­пла­ти­ли им со­бран­ные день­ги. Так со­брал Яро­слав боль­шое вой­ско. Безум­ный же Свя­то­полк ска­зал: «Из­би­вай­те по го­ро­дам ля­хов». Так и сде­ла­ли. То­гда Бо­ле­слав бе­жал из Ки­е­ва, за­хва­тив с со­бой иму­ще­ство и бо­яр. Яро­слав же устре­мил­ся на Свя­то­пол­ка и по­бе­дил его. Свя­то­полк бе­жал к пе­че­не­гам.

В ле­то 6527 (1019 г.) он воз­вра­тил­ся со мно­же­ством пе­че­не­гов. Яро­слав со­брал вой­ско и вы­сту­пил про­тив него на Аль­ту. Став на ме­сте, где был убит свя­той Бо­рис, он воз­дел ру­ки на небо и ска­зал: «Вот кровь бра­та мо­е­го во­пи­ет к Те­бе, Вла­ды­ко, как кровь Аве­ля. Ото­мсти за него Свя­то­пол­ку так, как бра­то­убий­це Ка­и­ну, на ко­то­ро­го Ты воз­ло­жил сте­на­ние и тря­се­ние (Быт.4,12). Мо­лю Те­бя, Гос­по­ди, пусть Свя­то­полк по­лу­чит то же. О, бра­тья мои, ес­ли вы и умер­ли те­лом, то жи­вы бла­го­да­тью и пред­сто­и­те Гос­по­ду. По­мо­ги­те мне мо­лит­вою».

Ска­зав сие, он по­шел на Свя­то­пол­ка, и по­ле у ре­ки Аль­ты по­кры­лось мно­же­ством во­и­нов. И со­шлись вой­ска на вос­хо­де солн­ца, и бы­ла злая се­ча, со­сту­па­лись триж­ды, би­лись це­лый день, и толь­ко к ве­че­ру одо­лел Яро­слав.

Сей же ока­ян­ный Свя­то­полк бе­жал. И на­пал на него бес, и рас­слаб­ли ко­сти его так, что он не мог си­деть на коне, и его нес­ли на но­сил­ках. Так до­нес­ли его до Бе­ре­стья. Он же го­во­рил: «Бе­ги­те, вот го­нят­ся за на­ми». По­сы­ла­ли про­тив по­го­ни, но ни­ко­го не на­хо­ди­ли. Ле­жа в немо­щи, Свя­то­полк все вска­ки­вал и го­во­рил: «Бе­жим, опять го­нят­ся. Ох мне!» Так не мог он по­быть на од­ном ме­сте. И про­бе­жал он через ляш­скую зем­лю, го­ни­мый гне­вом Бо­жи­им, и до­стиг пу­сты­ни меж­ду зем­лей ля­хов и че­хов. Тут он ли­шил­ся жиз­ни и при­нял воз­мез­дие от Гос­по­да, так как сви­де­тель­ство­ва­ла по­слан­ная на него бо­лезнь о веч­ной му­ке по смер­ти. Так был он ли­шен той и дру­гой жиз­ни: здесь он ли­шил­ся не толь­ко кня­же­ния, но и жи­тия, а там – не толь­ко Цар­ства Небес­но­го и пре­бы­ва­ния с Ан­ге­ла­ми, но и был пре­дан му­ке и ог­ню. Мо­ги­ла его оста­лась. От нее ис­хо­дит злой смрад, на по­ка­за­ние лю­дям, что, ес­ли услы­шав­ший о сем со­тво­рит по­доб­ное, то при­и­мет и гор­ше се­го. С то­го вре­ме­ни за­тих­ла в Рус­ской зем­ле кра­мо­ла, а Яро­слав по­лу­чил гос­под­ство в Ру­си. И стал он во­про­шать о те­ле­сах свя­тых, как и где они по­ло­же­ны. И по­ве­да­ли ему, что свя­той Бо­рис по­гре­бен в Вы­ш­го­ро­де, о свя­том же Гле­бе не все зна­ли, что он был убит в Смо­лен­ске. И то­гда ска­за­ли Яро­сла­ву близ­кие, что они слы­ша­ли о при­хо­див­ших от­ту­да, буд­то там они ви­де­ли си­я­ние и све­чи на пу­стын­ном ме­сте. Услы­хав сие, Яро­слав по­слал на по­ис­ки в Смо­ленск пре­сви­те­ров.

Те по­шли и отыс­ка­ли его те­ло там, где со­вер­ша­лись ви­де­ния. С по­чте­ни­ем, со све­ча­ми мно­ги­ми и ка­ди­ла­ми пе­ре­нес­ли они его в лод­ки и от­нес­ли в Вы­ш­го­род, где ле­жа­ло те­ло преб­ла­жен­но­го Бо­ри­са, там они вы­ры­ли мо­ги­лу и по­ло­жи­ли те­ло, изум­лен­ные его пре­крас­ным и цве­ту­щим ви­дом. Див­но и чуд­но и па­мя­ти до­стой­но, что те­ло свя­то­го столь­ко лет оста­ва­лось невре­ди­мым, не тро­ну­тое пло­то­яд­ны­ми зве­ря­ми и не толь­ко не по­чер­не­ло, как это бы­ва­ет с тру­па­ми, но бы­ло свет­ло, пре­крас­но, це­ло и бла­го­вон­но. Так Бог со­хра­нил остан­ки Сво­е­го стра­даль­ца. Мно­гие не ве­да­ли, что тут ле­жа­ли те­ле­са свя­тых стра­сто­терп­цев. Но, как ска­зал свя­той еван­ге­лист, не мо­жет град укры­ти­ся, вер­ху го­ры стоя. Ни­же вжи­га­ют све­тиль­ник и по­став­ля­ют его под спу­дом, но на свещ­ни­це, и све­тит всем (Мф.5,14-15), так и сих свя­тых Гос­подь по­ста­вил све­тить ми­ру и си­ять пре­мно­ги­ми чу­де­са­ми в Рус­ской стране, где мно­го страж­ду­щих по­лу­чи­ли спа­се­ние. На ме­стах же, где они при­ня­ли му­че­ни­че­ские вен­цы, бы­ли со­зда­ны церк­ви во имя их. И тво­ри­ли они здесь мно­го чу­дес.

Ди­вен Бог во свя­тых Сво­их, тво­ряй чу­де­са Един (Пс.67:36, 71:18), – вос­пел про­рок Да­вид. Пре­по­доб­ный же Иоанн Да­мас­кин пи­сал, что та­кие му­жи и по смер­ти жи­вы и Бо­гу пред­сто­ят. Ис­точ­ник на­ше­го спа­се­ния Вла­ды­ка Хри­стос по­мощь их по­даст, ибо от му­че­ни­че­ских те­лес ми­ро бла­го­ухан­ное ис­хо­дит. И кто в Бо­га ве­ру­ет и в на­деж­ду вос­кре­се­ния, тот не на­зо­вет их мерт­вы­ми. Ибо как мерт­вая плоть мо­жет тво­рить чу­де­са? Та­ки­ми бес от­го­ня­ет­ся, про­хо­дят бо­лез­ни, ис­це­ля­ют­ся немо­щи, сле­пые по­лу­ча­ют зре­ние, про­ка­жен­ные очи­ща­ют­ся, скор­би и несча­стия пре­кра­ща­ют­ся и вся­кое доб­рое да­я­ние от От­ца све­та через них ис­хо­дит. Они – за­ступ­ни­ки все­го ро­да, за нас Бо­гу мо­лит­вы тво­рят. По­чи­тая па­мять их, с уси­ли­ем тво­рим празд­ник свя­тых, ко­то­рых Гос­подь про­сла­вил пре­мно­гой бла­го­да­тью и чу­де­са­ми – сих чу­до­твор­цев и за­ступ­ни­ков всех стран на­шей Рус­ской зем­ли.

Мно­гие не зна­ли, что в Вы­ш­го­ро­де по­чи­ва­ют свя­тые му­че­ни­ки и стра­сто­терп­цы Хри­сто­вы Ро­ман и Да­вид, но Гос­подь не до­пу­стил, чтобы та­кое со­кро­ви­ще та­и­лось в зем­ле, и об­на­ру­жил его для всех. На ме­сте, где они ле­жа­ли, ино­гда ви­дел­ся ог­нен­ный столп, ино­гда же слы­ша­лось Ан­гель­ское пе­ние. Слы­ша сие и ви­дя, лю­ди при­хо­ди­ли по­кло­нять­ся со стра­хом на ме­сте том.

Од­на­жды при­шли к то­му ме­сту, где ле­жа­ли свя­тые, по­гре­бен­ные под зем­лею, ва­ря­ги, и один из них всту­пил на него; тот­час же огонь вы­шел из гро­ба и опа­лил но­ги ва­ря­га. Тот вско­чил, стал рас­ска­зы­вать и по­ка­зал дру­жине свои обо­жжен­ные но­ги. С тех пор не осме­ли­ва­лись под­хо­дить близ­ко, но со стра­хом по­кло­ня­лись.

Из­ве­стен слу­чай, ко­гда неожи­дан­но за­го­рел­ся храм во имя свя­ти­те­ля Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, где бы­ли за­хо­ро­не­ны свя­тые стра­сто­терп­цы Бо­рис и Глеб. Это бы­ло вос­при­ня­то как некий знак Бо­жий, ибо храм дав­но об­вет­шал и нуж­дал­ся в об­нов­ле­нии.

По это­му слу­чаю Ки­ев­ский мит­ро­по­лит Иоанн (1008–1035) и бла­го­вер­ный князь Яро­слав при­шли на это ме­сто с крест­ным хо­дом, чтобы с бла­го­го­ве­ни­ем до­стать из зем­ли свя­тые мо­щи Бо­ри­са и Гле­ба. И, от­ко­пав, вы­ну­ли гроб из зем­ли. И при­сту­пил мит­ро­по­лит Иоанн и пре­сви­те­ры со стра­хом и лю­бо­вью, от­кры­ли гроб свя­тых и уви­де­ли чу­до пре­слав­ное. Те­ле­са свя­тых не име­ли ни­ка­ко­го по­вре­жде­ния, но бы­ли со­вер­шен­но це­лы и бе­лы, как снег, ли­ца их бы­ли свет­лы, как у Ан­ге­лов, бла­го­уха­ние ис­хо­ди­ло от них. Силь­но ди­ви­лись ар­хи­епи­скоп и все лю­ди. И от­нес­ли они те­ле­са в неболь­шую ча­сов­ню, ко­то­рая бы­ла по­став­ле­на на ме­сте сго­рев­шей церк­ви, и по­ло­жи­ли их над зем­лею на пра­вой сто­роне.

Был в Вы­ш­го­ро­де муж, име­нем Ми­ро­нег, ого­род­ник. Он имел сы­на, у ко­то­ро­го но­га вы­сох­ла и со­гну­лась. И не мог он хо­дить и не ощу­щал ее. Хо­дил же он, сде­лав се­бе де­ре­вян­ную но­гу. И при­шел он к свя­тым, при­пал к гро­бу и мо­лил­ся Бо­гу и свя­тым, про­ся от свя­тых ис­це­ле­ния. Так день и ночь мо­лил­ся он со сле­за­ми. Од­наж­ды но­чью яви­лись ему свя­тые стра­сто­терп­цы Хри­сто­вы Ро­ман и Да­вид и спро­си­ли: «Что ты во­пи­ешь к нам?» Тот по­ка­зал но­гу. Они взя­ли но­гу сухую и три­жды ее пе­ре­кре­сти­ли. Про­бу­див­шись от сна, он уви­дел се­бя здо­ро­вым и вско­чил, сла­вя Бо­га и свя­тых. За­тем он по­ве­дал всем, как свя­тые его ис­це­ли­ли, и ска­зал, что ви­дел и Ге­ор­гия, от­ро­ка свя­то­го Бо­ри­са, ко­то­рый шел пе­ред свя­ты­ми, неся све­чу. Ви­дя та­кое чу­до, лю­ди про­сла­ви­ли Бо­га.

Князь Яро­слав, при­звав мит­ро­по­ли­та Иоан­на, с ве­се­ли­ем по­ве­дал ему слы­шан­ное. Ар­хи­епи­скоп так­же воз­дал хва­лу Бо­гу и дал кня­зю бо­го­угод­ный со­вет по­стро­ить цер­ковь. И по­стро­и­ли цер­ковь ве­ли­кую, име­ю­щую пять глав, в 1026 го­ду. С крест­ным хо­дом мит­ро­по­лит Иоанн, князь Яро­слав, все свя­щен­ни­ки и весь на­род пе­ре­нес­ли в цер­ковь мо­щи свя­тых и освя­ти­ли ее. И уста­но­ви­ли празд­но­ва­ние 24 июля, ко­гда был убит преб­ла­жен­ный Бо­рис.

Ко­гда на Свя­той ли­тур­гии при­сут­ство­ва­ли князь и мит­ро­по­лит, слу­чи­лось быть в хра­ме че­ло­ве­ку хро­мо­му. С боль­шим тру­дом при­полз он в храм, мо­лясь Бо­гу и свя­тым. И тот­час ста­ли креп­ки­ми но­ги его, бла­го­да­тью Бо­жи­ей и мо­лит­ва­ми свя­тых. И вос­став, по­шел он пе­ред все­ми. Ви­дя сие чу­до, бла­го­вер­ный князь Яро­слав, мит­ро­по­лит и все лю­ди воз­да­ли хва­лу Бо­гу и свя­тым.

По­сле ли­тур­гии князь по­звал на тра­пе­зу всех, и мит­ро­по­ли­та, и пре­сви­те­ров, и спра­ви­ли они празд­ник, как по­до­ба­ет. И мно­го име­ния раз­дал князь ни­щим, си­ро­там и вдо­ви­цам.

И вот скон­чал­ся Яро­слав (в 1054 го­ду), оста­вив на­след­ни­ка­ми сво­их сы­но­вей Изя­с­ла­ва, Свя­то­сла­ва и Все­во­ло­да, раз­де­лив меж­ду ни­ми на­сле­дие. В по­сле­дую­щие го­ды Вы­ш­го­род­ский Бо­ри­со­глеб­ский храм с мо­ща­ми свя­тых стра­сто­терп­цев ста­но­вит­ся се­мей­ным хра­мом Яро­сла­ви­чей, свя­ти­ли­щем их брат­ской люб­ви и сов­мест­но­го слу­же­ния Ро­дине.

Про­шло два го­да, и цер­ковь уже об­вет­ша­ла. При­дя од­на­жды в нее, Изя­с­лав Яро­сла­вич уви­дел ее вет­хость, при­звал стар­ши­ну плот­ни­ков и ве­лел ему по­стро­ить но­вую, од­но­гла­вую цер­ковь во имя свя­тых стра­сто­терп­цев. Ко­гда цер­ковь бы­ла за­кон­че­на со­всем, бо­го­лю­бец Изя­с­лав умо­лил ар­хи­епи­ско­па Ге­ор­гия, чтобы тот учре­дил пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­тых в но­вую цер­ковь. И взя­ли преж­де кня­зья на ра­ме­на те­ло свя­то­го Бо­ри­са в ра­ке де­ре­вян­ной и по­нес­ли в пред­ше­ствие пре­по­доб­ных чер­но­риз­цев со све­ча­ми. За ино­ка­ми шли дья­ко­ны и пре­сви­те­ры, за­тем мит­ро­по­лит и епи­ско­пы. И при­нес­ши, по­ста­ви­ли ра­ку в церк­ви, от­кры­ли ее, и ис­пол­ни­лась цер­ковь бла­го­уха­ния чуд­но­го. За­тем взя­ли ка­мен­ную ра­ку с те­лом свя­то­го Гле­ба, по­ста­ви­ли на са­ни и, взяв­шись за ве­рев­ки, по­вез­ли их. И ко­гда бы­ли уже в две­рях, оста­но­ви­лась ра­ка и не дви­ну­лась впе­ред. То­гда по­ве­ле­ли на­ро­ду воск­ли­цать: Гос­по­ди, по­ми­луй! – и мо­ли­лись Гос­по­ду и свя­тым. И тот­час сдви­ну­ли ра­ку. Мит­ро­по­лит Ге­ор­гий взял ру­ку свя­то­го Гле­ба и бла­го­сло­вил ею кня­зей.

И с тех пор (1072 г.) уста­но­вил­ся сей празд­ник 2 мая в честь и сла­ву свя­тых му­че­ни­ков, бла­го­да­тью Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Этот день па­мя­ти пе­ре­не­се­ния мо­щей так­же стал ши­ро­ко празд­но­вать­ся на Ру­си. Ле­то­пись под 1093 го­дом со­об­ща­ет, что празд­ник свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба явил­ся но­вым ве­ли­ким празд­ни­ком зем­ли Рус­ской. Бо­ри­со­глеб­ский храм с мо­ща­ми свя­тых стра­сто­терп­цев про­сла­вил­ся мно­ги­ми чу­дес­ны­ми ис­це­ле­ни­я­ми, да­ро­ван­ны­ми по ми­ло­сти Бо­жи­ей всем, при­хо­див­шим с ве­рой и мо­лит­вой.

Некий че­ло­век был нем и хром, но­га у него бы­ла от­ня­та по ко­ле­но. Сде­лав де­ре­вян­ную но­гу, он хо­дил на ней. И пре­бы­вал у церк­ви свя­тых с ины­ми убо­ги­ми, при­ни­мая от хри­сти­ан ми­ло­сты­ню. В один из дней слу­чи­лось же так, что ему не да­ли ни есть, ни пить, и си­дел он, го­лод­ный и жаж­ду­щий. То­гда вне­зап­но впал он в ис­ступ­ле­ние и ви­де­ние ви­дел. Пред­ста­ви­лось ему, что он си­дит у церк­ви свя­тых. И уви­дел он Бо­ри­са и Гле­ба, вы­шед­ших как бы из ал­та­ря и шед­ших к нему, и пал он ниц. Свя­тые взя­ли его за ру­ку, по­са­ди­ли его и ста­ли го­во­рить об ис­це­ле­нии его. По­том пе­ре­кре­сти­ли уста его, взя­ли его боль­ную но­гу, как бы по­ма­за­ли мас­лом и по­тя­ну­ли ее за ко­ле­но. Все сие недуж­ный как бы во сне ви­дел, ибо он упал ниц. Уви­дев его рас­про­стер­тым на зем­ле, лю­ди по­вер­ты­ва­ли его ту­да и сю­да. Он ле­жал как мерт­вый, не имея сил дви­нуть ни уста­ми, ни оча­ми. Толь­ко ду­ша его в нем бы­ла и серд­це би­лось. Все ду­ма­ли, что его по­ра­зил бес. Взя­ли его, по­нес­ли и по­ло­жи­ли у церк­ви свя­тых, пе­ред две­ря­ми. Мно­го лю­дей сто­я­ло во­круг, смот­ре­ли и ди­ви­лись пре­слав­но­му чу­ду. Из ко­ле­на стра­даль­ца по­яви­лась но­га и ста­ла рас­ти, по­ка не срав­ня­лась с дру­гой, и это про­изо­шло не в дол­гий срок, а в один час. Ви­дя сие, на­хо­див­ши­е­ся тут про­сла­ви­ли Бо­га и его угод­ни­ков, му­че­ни­ков Ро­ма­на и Да­ви­да. И все вос­клик­ну­ли: «Кто воз­гла­го­лет си­лы Гос­под­ни, слы­ша­ны со­тво­рит вся хва­лы Его. Ди­вен Бог тво­ряй чу­де­са Един» (Пс.105:2, 71:18).

Жил в го­ро­де некий сле­пец. При­хо­дил он к церк­ви свя­то­го Ге­ор­гия и мо­лил­ся свя­то­му, про­ся про­зре­ния. Од­на­жды но­чью явил­ся ему свя­той му­че­ник Ге­ор­гий и ска­зал: «Что ты взы­ва­ешь ко мне! Ес­ли ты хо­чешь про­зреть, я те­бе по­ве­даю, как се­го до­стиг­нуть. Иди к свя­тым Бо­ри­су и Гле­бу, они, ес­ли по­же­ла­ют, да­ру­ют те­бе зре­ние, о ко­то­ром ты про­сишь. Ибо им да­на бла­го­дать от Бо­га в стране Рус­ской ис­це­лять вся­кие му­ки и неду­ги».

Ви­дя сие и слы­ша, сле­пец про­бу­дил­ся и от­пра­вил­ся в путь, как ему бы­ло ве­ле­но. При­шел он к церк­ви свя­тых му­че­ни­ков и про­был тут несколь­ко дней, при­па­дая и мо­ля свя­тых, по­ка они не по­се­ти­ли его. И про­зрел он и стал ви­деть, сла­вя Бо­га и свя­тых му­че­ни­ков. И рас­ска­зал он всем, как ви­дел, что при­шли к нему свя­тые му­че­ни­ки, пе­ре­кре­сти­ли ему гла­за три­жды, и тот­час они от­верз­лись. Все воз­бла­го­да­ри­ли Бо­га за те пре­слав­ные, пре­див­ные и неска­зан­ные чу­де­са, ко­то­рые тво­ри­лись свя­ты­ми му­че­ни­ка­ми. Ибо на­пи­са­но: во­лю бо­я­щих­ся Его со­тво­рит и мо­лит­ву их услы­шит (Пс.144,19), и еще: вся ели­ка вос­хо­те со­тво­ри (Пс.113,11).

То­гда Свя­то­слав, сын Яро­сла­ва, за­мыс­лил со­здать свя­тым ка­мен­ную цер­ковь, но успел до­ве­сти клад­ку стен лишь до вось­ми лок­тей и скон­чал­ся в 1079 го­ду. Все­во­лод, став кня­зем зем­ли Рус­ской, до­вер­шил ее всю. Ко­гда же она бы­ла окон­че­на, тот­час, в ту же ночь, упал ее верх, и вся она раз­ру­ши­лась.

По­чи­та­ние свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба силь­но раз­ви­лось в эпо­ху вну­ков Яро­сла­ва, при­во­дя неред­ко к свое­об­раз­но­му бла­го­че­сти­во­му со­рев­но­ва­нию меж­ду ни­ми. Сын Изя­с­ла­ва Свя­то­полк († 1113) устро­ил свя­тым се­реб­ря­ные ра­ки, сын Все­во­ло­да Вла­ди­мир Мо­но­мах († 1125) в 1102 го­ду тай­но, но­чью, при­слал ма­сте­ров и око­вал се­реб­ря­ные ра­ки ли­ста­ми зо­ло­та. Но их пре­взо­шел сын Свя­то­сла­ва Олег († 1115), ко­то­рый «умыс­лил воз­двиг­нуть со­кру­шив­шу­ю­ся ка­мен­ную цер­ковь и, при­ве­дя стро­и­те­лей, дал в оби­лии все­го, что нуж­но». Цер­ковь бы­ла го­то­ва в 1111 го­ду. Рас­пи­са­ли ее. Олег мно­го по­нуж­дал и мо­лил Свя­то­пол­ка, чтобы пе­ре­не­сти в нее свя­тые мо­щи. Свя­то­полк не хо­тел, «зане не он со­здал эту цер­ковь». Пе­ре­не­се­ние мо­щей со­вер­ши­лось 2 мая 1115 го­да.

Во­об­ще же име­на Бо­рис и Глеб так­же, как Ро­ман и Да­вид, бы­ли из­люб­лен­ны­ми во мно­гих по­ко­ле­ни­ях рус­ских кня­зей. Кня­зья со­стя­за­лись в со­зда­нии ве­ли­ко­леп­ных хра­мов свя­тым му­че­ни­кам. Сам Олег, кро­ме Вы­ш­го­род­ско­го хра­ма, воз­двиг в 1115 го­ду Бо­ри­со­глеб­ский со­бор в Ста­рой Ря­за­ни (по­че­му и епар­хия на­зы­ва­лась поз­же Бо­ри­со­глеб­ской). Его брат Да­вид стро­ит та­кой же в Чер­ни­го­ве (в 1120 го­ду). В 1132 го­ду Юрий Дол­го­ру­кий по­стро­ил цер­ковь Бо­ри­са и Гле­ба в Ки­дек­ше на ре­ке Нер­ли, «где бы­ло ста­но­ви­ще свя­то­го Бо­ри­са». В 1145 го­ду свя­той Ро­сти­слав Смо­лен­ский «за­ло­жи цер­ковь ка­мен­ну на Смя­ды­ни», в Смо­лен­ске. В сле­ду­ю­щем го­ду воз­ник пер­вый (де­ре­вян­ный) Бо­ри­со­глеб­ский храм в Нов­го­ро­де. В 1167 го­ду на сме­ну де­ре­вян­но­му за­кла­ды­ва­ет­ся ка­мен­ный, окон­чен­ный и освя­щен­ный в 1173 го­ду.

Вы­ш­го­род­ские свя­ты­ни бы­ли не един­ствен­ным цен­тром ли­тур­ги­че­ско­го цер­ков­но­го по­чи­та­ния свя­тых стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба, рас­про­стра­нен­но­го по всей Рус­ской зем­ле. Преж­де все­го, су­ще­ство­ва­ли хра­мы и мо­на­сты­ри в кон­крет­ных мест­но­стях, свя­зан­ных с му­че­ни­че­ским по­дви­гом свя­тых и их чу­дес­ной по­мо­щью лю­дям: храм Бо­ри­са и Гле­ба на До­ро­го­жи­че, на пу­ти в Вы­ш­го­род, где свя­той Бо­рис, по пре­да­нию, ис­пу­стил дух; Бо­ри­со­глеб­ский мо­на­стырь на Тме, близ Торж­ка (ос­но­ван в 1030 го­ду), где хра­ни­лась гла­ва свя­то­го Ге­ор­гия Уг­ри­на. Бо­ри­со­глеб­ские хра­мы бы­ли воз­двиг­ну­ты на Аль­те – в па­мять по­бе­ды Яро­сла­ва Муд­ро­го над Свя­то­пол­ком Ока­ян­ным 24 июля 1019 го­да, и на Гзе­ни, в Нов­го­ро­де – на ме­сте по­бе­ды над волх­вом Гле­ба Свя­то­сла­ви­ча.

И умно­жа­лись чу­де­са свя­тых, и, как пи­са­но во Свя­том Еван­ге­лии, ни все­му ми­ру вме­сти­ти пи­ше­мых (Ин.21,25); они тво­ри­лись, не бу­дучи за­пи­сы­ва­е­мы, и кто знал о них – рас­ска­зы­вал.

В го­ро­де Вла­ди­ми­ре За­лес­ском кня­жил внук Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха Все­во­лод Юрь­евич. На него в 1175 го­ду вос­ста­ли два пле­мян­ни­ка – Мсти­слав и Яро­полк Ро­сти­сла­ви­чи. По­сле ве­ли­кой бит­вы Ро­сти­сла­ви­чи бы­ли по­ра­же­ны Все­во­ло­дом, за­хва­че­ны в плен и при­ве­де­ны во Вла­ди­мир. Все­во­лод при­ста­вил к ним стра­жу, но поз­во­лил им хо­дить на сво­бо­де. Вла­ди­мир­цы, ви­дя сих пле­нен­ных кня­зей на сво­бо­де, а не в тем­ни­це, воз­роп­та­ли, и ве­ли­кий князь не мог удер­жать на­род от мя­те­жа. Вла­ди­мир­цы раз­ме­та­ли тем­ни­цу и, схва­тив­ши Мсти­сла­ва и Яро­пол­ка, осле­пи­ли их и от­пу­сти­ли. Так несчаст­ные Ро­сти­сла­ви­чи, хо­тев­шие боль­шей сла­вы и вла­сти, бы­ли усми­ре­ны и ослеп­ле­ны. И вот по­шли они к Смо­лен­ску и при­шли на Смя­ды­ню в цер­ковь свя­тых му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба. Был же то­гда день па­мя­ти уби­е­ния свя­то­го Гле­ба, 5 сен­тяб­ря. И мо­ли­лись кня­зья Бо­гу с ве­ли­ким усер­ди­ем и при­зы­ва­ли на по­мощь свя­тых му­че­ни­ков, как срод­ни­ков сво­их, чтобы свя­тые по­сла­ли им об­лег­че­ние, так как яз­вы на ме­сте очей гно­и­лись у них. Ко­гда они мо­ли­лись, сна­ча­ла об­лег­чи­лась боль, а за­тем неожи­дан­но им бы­ло да­ро­ва­но про­зре­ние. Яс­но ви­дя, на­ча­ли Ро­сти­сла­ви­чи сла­вить и бла­го­да­рить Бо­га, Пре­чи­стую Бо­го­ро­ди­цу и свя­тых кня­зей Ро­ма­на и Да­ви­да. И воз­вра­ти­лись они с ра­до­стью в до­ма свои, рас­ска­зы­вая всю­ду о ми­ло­сти Гос­под­ней, по­дан­ной им по мо­лит­ве свя­тых му­че­ни­ков.

В го­ро­де Ту­ро­ве жил в древ­ние вре­ме­на ста­рец некий, име­нем Мар­тин. И стра­дал он ча­сто от бо­лез­ни жи­во­та. Ко­гда стра­да­ния при­сту­па­ли к нему, ста­рец ле­жал, кри­ча от бо­ли, не имея сил встать и по­за­бо­тить­ся о те­ле сво­ем. Од­на­жды, хво­рая тем неду­гом, ле­жал он в кел­лии и из­не­мо­гал от жаж­ды. Но ни­кто не по­се­тил его, так как во­круг мо­на­сты­ря то­гда раз­ли­лась во­да. На тре­тий день во­шли к нему свя­тые му­че­ни­ки Бо­рис и Глеб, в том ви­де, как они бы­ли изо­бра­же­ны на иконе, и спро­си­ли: «Чем ты хво­ра­ешь, стар­че?» Тот рас­ска­зал им о сво­ем неду­ге. «Не на­до ли те­бе во­ды?» – «О, гос­по­да мои, – от­ве­чал ста­рец, – уже дав­но я жаж­ду». Один из них взял ко­ро­мыс­ло и при­нес во­ды, а дру­гой за­черп­нул ков­шик. И на­по­и­ли они стар­ца. То­гда он спро­сил: «Чьи вы де­ти?» Они ему от­ве­ча­ли: «Мы бра­тья Яро­сла­ва». — Ста­рец, ду­мая, что они род­ствен­ни­ки кня­зя Яро­сла­ва, ска­зал: «Да по­шлет вам Гос­подь мно­гие ле­та, гос­по­да мои, возь­ми­те са­ми хлеб и ешь­те, ибо я не мо­гу по­слу­жить вам». Они от­ве­ча­ли: «Пусть хлеб оста­нет­ся для те­бя, а мы пой­дем. Ты же не хво­рай боль­ше, но усни». И тот­час ста­ли неви­ди­мы. Вы­здо­ро­вев, ста­рец по­нял, что его по­се­ти­ли свя­тые Бо­рис и Глеб, и, встав, про­сла­вил Бо­га и угод­ни­ков Его. И с тех пор ни­ко­гда не хво­рал он тем неду­гом, был здо­ров и рас­ска­зы­вал бра­тии о ис­це­ле­нии, да­ро­ван­ном ему свя­ты­ми му­че­ни­ка­ми.

Бла­го­вер­ный князь Алек­сандр Яро­сла­вич, про­зван­ный Нев­ским, во вре­мя кня­же­ния сво­е­го в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де вел вой­ну со шве­да­ми. Ко­гда он с вой­ском при­шел на ре­ку Неву, один из его во­е­вод, бо­го­бо­яз­нен­ный муж, име­нем Филипп, ис­пол­няя по­ру­чен­ную ему ноч­ную стра­жу, уви­дел при вос­хо­де солн­ца плы­ву­щий по во­де ко­рабль; по­сре­ди ко­раб­ля сто­я­ли свя­тые му­че­ни­ки Бо­рис и Глеб в одеж­дах черв­лен­ных, греб­цы же си­де­ли, оде­тые как бы мглою. И ска­зал свя­той Бо­рис свя­то­му Гле­бу: «Брат Глеб, пой­дем ско­рее, по­мо­жем срод­ни­ку на­ше­му кня­зю Алек­сан­дру про­тив неисто­вых вра­гов».

Сие ви­де­ние во­е­во­да по­ве­дал кня­зю сво­е­му. И в тот день князь Алек­сандр по­мо­щью свя­тых му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба по­бе­дил и по­прал си­лу шве­дов, во­ждя их Бир­ге­ра сам уяз­вил ме­чом в ли­цо и с тор­же­ством воз­вра­тил­ся в Ве­ли­кий Нов­го­род в 1240 го­ду.

По­доб­ным же об­ра­зом, ко­гда ве­ли­кий князь Мос­ков­ский Ди­мит­рий Иоан­но­вич вел вой­ну с ца­рем та­тар­ским Ма­ма­ем, ноч­ной страж Фо­ма Ха­ци­бе­ев ви­дел от­кры­тое ему Бо­гом та­кое ви­де­ние. На вы­со­те по­ка­за­лось боль­шое об­ла­ко, и вот с во­сто­ка шли как бы ве­ли­кие пол­ки, с юга же яви­лись двое юно­шей, дер­жав­шие в ру­ках све­чи и ост­рые об­на­жен­ные ме­чи. Сии юно­ши бы­ли свя­тые му­че­ни­ки Бо­рис и Глеб. И ска­за­ли они во­е­во­дам та­тар­ским: «Кто вам ве­лел ис­треб­лять оте­че­ство на­ше, от Гос­по­да нам да­ро­ван­ное?» И ста­ли они сечь вра­гов, так что ни­кто из них не уце­лел. На­ут­ро страж тот по­ве­дал свое ви­де­ние ве­ли­ко­му кня­зю. Князь же, воз­ве­дя очи на небо и воз­дев ру­ки, стал мо­лить­ся со сле­за­ми, го­во­ря: «Гос­по­ди Че­ло­ве­ко­люб­че, по мо­лит­вам свя­тых му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба по­мо­ги мне! Как Мо­и­сею на Ама­ли­ка (Исх.17), как Да­ви­ду на Го­лиа­фа (1Цар.17), как Яро­сла­ву на Свя­то­пол­ка, как пра­де­ду мо­е­му Алек­сан­дру на швед­ско­го ко­ро­ля, так и мне на Ма­мая по­дай по­мощь».

И вот в день 8 сен­тяб­ря 1380 го­да ве­ли­кий князь Мос­ков­ский Ди­мит­рий, по мо­лит­ве свя­тых стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба, по­бе­дил Ма­мая, ца­ря та­тар­ско­го.

Свя­тые стра­сто­терп­цы Бо­рис и Глеб бы­ли пер­вы­ми рус­ски­ми свя­ты­ми, ка­но­ни­зи­ро­ван­ны­ми Рус­ской и Ви­зан­тий­ской Церк­вя­ми. Служ­ба им бы­ла со­став­ле­на вско­ре по­сле их кон­чи­ны, со­ста­ви­те­лем ее был свя­ти­тель Иоанн I, мит­ро­по­лит Ки­ев­ский (1008–1035), что под­твер­жда­ют за­пи­си в Ми­не­ях XII ве­ка. Сви­де­тель­ством осо­бо­го по­чи­та­ния на Ру­си свя­тых му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба слу­жат мно­го­чис­лен­ные спис­ки жи­тий, ска­за­ний о мо­щах, чу­де­сах и по­хваль­ных слов в ру­ко­пис­ных и пе­чат­ных кни­гах XII–XIX вв. Их за­ступ­ни­че­ство про­сти­ра­ет­ся на всех, кто с ве­рой об­ра­ща­ет­ся к ним в сво­их мо­лит­вах.

См. так­же: "Стра­да­ние и чу­де­са свя­тых му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба, кня­зей рус­ских" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.