Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́ми напа́стьми, к ва́м прибега́ем спасе́ние получи́ти, о вели́ции святи́телие, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не! От лю́тыя ну́жды и бе́д спаси́те на́с.

Страсте́й прило́зи и мно́гия печа́ли и беды́ погубля́ют мою́ ду́шу; умири́те, святи́и святи́телие, к Бо́гу ва́шими моли́твами, и от печа́ли на весе́лие преложи́те.

Спа́са Христа́ моли́те, вели́цыи чудотво́рцы и избра́ннии, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, изба́витися на́м от бе́д и скорбе́й и ва́рварскаго нахожде́ния ва́шими моли́твами.

Богоро́дичен: В ско́рби ны́ и боле́зни су́ща, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния е́же от Тебе́ сподо́би, о Богома́ти, Влады́чице.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Тво́ей, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Засту́пницы и покрови́телие гра́ду Москве́ вы́ есте́ по Бо́зе, Бо́жии уго́дницы, напра́вите на́с на приста́нище спасе́ния: вы́ бо есте́ ве́рным огражде́ние.

Мо́лим ва́с, святи́и чудотво́рцы, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, душе́вное смуще́ние и печа́ли бу́рю разори́ти на́м и тишину́ пода́ти к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Благоро́днейшии и благи́м подража́телие бы́вше, от Бо́га чудесы́ обогати́вшеся, все́м помога́йте, моля́щеся Бо́гу, ва́с прославля́ющему, Своя́ уго́дники.

Богоро́дичен: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными тя́жкими ва́рварскими нахо́ды истяза́емым, Де́во Богоро́дице, Ты́ на́м помози́ и печа́ль на ра́дость преложи́.

Седа́лен, гла́с 4.

Простри́те ва́ша дла́ни, святи́и отцы́, ко все́х Влады́це, и́миже до́бре потруди́стеся, и Бо́гу угоди́сте, и тре́бующим неоску́дно пода́сте, и устне́ ва́ша на моли́тву отве́рзите, и́миже Бо́га славосло́висте, и лю́ди на Богоразу́мие наста́висте, ускори́те у́бо на по́мощь на́шу, и от находя́щих на на́с бе́д и зо́л и вся́кия ну́жды изба́вите на́с ва́шими моли́твами к Бо́гу.

Богоро́дичен: Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая, со святи́тели Того́ непреста́нно моли́, оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти на́м пре́жде конца́, ве́рою и любо́вию пою́щим Тя́ по до́лгу, Еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х де́ла Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́х смуще́ние и мно́гих бе́д нахожде́ния бу́рю утиши́ти моли́теся, святи́и отцы́, к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Милосе́рдия бе́здну простри́те на́м, святи́и отцы́, призыва́ющим ва́с на по́мощь, я́ко Милосе́рдаго Бо́га и́мате, послу́шающа ва́ших моли́тв.

Наде́жду иму́ще ва́с, святи́и отцы́, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, и я́ко сте́ну недви́жиму к Бо́гу на́ша моли́твы, зо́л и все́х бе́д избавля́емся.

Богоро́дичен: Исцели́, Чи́стая, душе́вныя на́ша не́мощи и стра́сти теле́сныя, поспеши́, Госпоже́, здра́вие пода́ти моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Испо́лните, святи́и отцы́, весе́лия живо́т на́ш, избавля́юще на́с ва́рварскаго нахожде́ния и междоусо́бныя бра́ни.

Изба́вите на́с от бе́д, святи́и чудотво́рцы, я́ко предста́телие те́плии и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Разруши́те мглу́ прегреше́ний мои́х и безме́стных дея́ний ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Богоро́дичен: Я́ко сте́ну неруши́му и приста́нище стяжа́хом, и душа́м Тя́ соверше́нное спасе́ние, и простра́нство в ско́рбех, о Влады́чице, ны́не на́с от страсте́й и бе́д спаси́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Сме́рти и тли́, и ва́рварскаго плене́ния изба́вите, и о́гненнаго запале́ния сво́й гра́д сохрани́те к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Засту́пники ва́с ве́мы и тве́рдыя храни́тели гра́ду на́шему, святи́телие Госпо́дни, те́м к ва́м прибега́юще, ми́лость прие́млем и бе́д избавля́емся.

Я́ко сте́ну и приста́нище стяжа́хом ва́с, святи́и чудотво́рцы, простра́нство в ско́рбех подтвержде́ние и спасе́ние душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Засту́пницу Тя́ живота́ ве́м и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, напа́стей реша́щу молвы́ и нало́ги бесо́в отгоня́ющу, и молю́ся всегда́ страсте́й мя́ изба́вити, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 3.

Во святи́телех благоче́стно пожи́сте и лю́ди к Богоразу́мию наста́висте, и до́бре Бо́гу угоди́сте, сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́вистеся, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

И́кос.

Первозва́ннаго наме́стницы и Росси́йстии первопресто́льницы, вели́ции свети́льницы, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, Тро́ице побо́рницы, Правосла́вию наста́вницы, в ми́ре благоче́стно пожи́сте и уче́нием свои́м вселе́нную просвети́сте, сего́ ра́ди Ца́рствию Небе́сному насле́дницы бы́сте, нетле́нием и чудесы́ просла́вистеся, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́ше спасе́ние, я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, прославля́еши Твоя́ уго́дники чудесы́, вопию́щия Ти́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же роди́ Ма́ти, моли́те, святи́и Христо́вы святи́телие, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, изба́вити на́с от прегреше́ний, и бе́д, и зо́л, зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокро́вище спасе́ния и исто́чник исцеле́ния, наста́вницы покая́ния вы́ есте́, Бо́жии уго́дницы, вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Сокро́вище спасе́ния, и исто́чник нетле́ния, Тебе́ ро́ждшую и сто́лп утвержде́ния, и две́рь покая́ния вопию́щим показа́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

По́мощи ва́шея тре́бующия не пре́зрите, святи́и отцы́ и наста́вницы Правосла́вия, пою́щия и превознося́щия Христа́ во ве́ки.

Неможе́ние ду́ш на́ших исцеля́ете и от теле́сных боле́зней возставля́ете вопию́щих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

Исцеле́ний бога́тство источа́ете к ва́м притека́ющим, Бо́жиим уго́дником, и ве́рно пою́щим, и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Напа́стныя Ты́ прило́ги отгоня́еши и страстны́я нахо́ды, Де́во, я́ко да Тя́ пое́м и превозно́сим Чи́стую во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Точе́ния сле́з не пре́зрите, мо́лим ва́с, святи́и отцы́, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, и все́м утеше́ние пода́ти, блажа́щим ва́с.

Ра́дости сердца́ на́ша испо́лните ва́шими к Бо́гу моли́твами, святи́и отцы́ и засту́пницы те́плии.

Свети́льницы пресве́тлии, Тро́ицы побо́рницы, Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не, труды́ и по́двиги ва́шими мра́к неве́дения отгоня́шеся, благове́рно ва́с ублажа́ющих.

Богоро́дичен: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мра́к неве́дения отгоня́ющи и лю́тых бе́д спаса́ющи, и́же благове́рно Богоро́дицу Тя́ испове́дающих.

Свети́лен.

Светоза́рныя свети́льники па́че со́лнечных лу́чь от Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы па́че естества́ сме́шены, Богоно́сныя восхва́лим отцы́.

Богоро́дичен: Тебе́ пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во, Я́же от Тро́ицы Еди́наго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице, Боже́ственными рука́ми Пресу́щное Сло́во носи́вши, непрело́жно и неизме́нно.