Акафист святому великомученику Феодору Тирону

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 02 марта (17 февраля ст. ст.); 04 марта (19 февраля ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1

Избра́нному побо́рнику и великому́ченику Фео́дору Ти́рону, Святы́я Тро́ицы испове́днику, засту́пнику ве́ры Христо́вой и язы́чества низложи́телю, благода́рственно воспое́м мы́ ве́рнии в весе́лии ра́дования, взыва́я ему́ от всея́ души́:

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

И́кос 1

А́нгели с небе́с, прииди́те с на́ми ю́наго во́ина, Фео́дора Ти́рона в ра́дости воспое́м, и́бо о́н Христа́ пла́менно возлюби́в, испове́дал Его́ Го́сподом и Богочелове́ком. Сего́ ра́ди воззове́м ему́ та́ко:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́г просла́влен; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сатана́ посра́млен.

Ра́дуйся, пла́менный глаша́таю Святы́я Тро́ицы; ра́дуйся, безду́шных и́долов вели́кий побо́рниче.

Ра́дуйся, дву́х есте́ств во Христе́ пропове́дниче; ра́дуйся, истолкова́телю несмеше́ния и́х.

Ра́дуйся, возвеща́ющий Мари́ю Де́вою; ра́дуйся, Богоро́дицею Ю́ (испове́дующий) имену́ющий.

Ра́дуйся, испи́вый ча́шу Христо́ву; ра́дуйся, пра́выя ве́ры исправле́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ко Христу́ обрати́ся мно́жество; ра́дуйся, победи́телю, увенча́нный Христо́м.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 2.

Взира́я на му́жество твоея́ души́, Госпо́дь указу́ет тебе́ богому́дрому зна́мение поспеша́ти к му́ченичеству: ты́ же, вся́ земна́я отве́ргши, Бо́гу взыва́л: Аллилу́иа.

И́кос 2.

В ме́сте, иде́же чу́дище пребыва́ло, роди́лся еси́ Фео́доре, и по́двигом твои́м срази́л еси́ его́; жена́ же Евсе́вия, обра́довашеся, сме́рть его́ узре́в, и в пе́снех взыва́ше к тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, Христа́ моего́ гряду́щий му́чениче; ра́дуйся, моея́ ро́дины сла́во.

Ра́дуйся, драко́на губи́тельнаго победи́телю; ра́дуйся, в му́жестве неодоле́нный.

Ра́дуйся, избра́нниче Христо́в в ми́ре; ра́дуйся, подви́жниче ра́ди сла́вы Его́.

Ра́дуйся, Правосла́вной ве́ры утвержде́ние; ра́дуйся, ю́ных в благоче́стии наставле́ние.

Ра́дуйся, ве́ры вели́кое огражде́ние; ра́дуйся, над безбо́жием вели́кая побе́до.

Ра́дуйся, благода́ти Бо́жией сосу́де; ра́дуйся сокро́вищнице чи́стыя доброде́тели.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 3.

Гряди́ же Фео́доре, взыва́л ненави́стник Христа́ Ври́нка и принеси́ же́ртвы и́долом я́коже и мы́; а́ще же не покори́шися, му́кам преда́м тя́; ты́ же, пресла́вне, возне́с Бо́гу хвалу́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Боже́ственное пла́мя положи́л еси́, великому́чениче, на и́дольский же́ртвенник и опали́л еси́ и́долов, пла́менем любви́ Бо́жией пречу́дно дви́жимый к по́двигу, посему́ взыва́ем к тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, ю́ный во́ине Царя́ царе́й; ра́дуйся, сло́вом твои́м покори́вый Ври́нку.

Ра́дуйся, по́двигом Христа́ просла́вивший; ра́дуйся, огне́м истреби́вший и́долов.

Ра́дуйся, победи́вший си́лу пла́мени; ра́дуйся, пресла́вне му́чеников красото́.

Ра́дуйся, великому́чениче, а́нгелов ра́дование; ра́дуйся, сладча́йший защи́тниче це́ркви.

Ра́дуйся, правосла́вных неусы́пный предста́телю; ра́дуйся, Фео́доре, от Бо́га на́м по́сланный да́р.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 4.

Диа́вольское содру́жество Пу́блия и Ври́нки посрами́л еси́ му́жеством твои́м, великому́чениче, и испове́дуя Христа́ Сы́ном Бо́жиим, осуди́л еси́ язы́чество, взыва́я Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

А́нгели воспе́ша Христа́ Спаси́теля, в темни́це посети́вшаго тя́. Испо́лнив тя́ весе́лия небе́снаго, Госпо́дь запове́дал тебе́: ра́дуйся и не убо́йся, великому́чениче, и́бо со мно́ю победи́ши и венца́ сподо́бишися. Сего́ ра́ди и от на́с услы́ши:

Ра́дуйся, Христа́ Бо́га дру́же; ра́дуйся, му́жественный испове́дниче.

Ра́дуйся, хле́бе сла́дкий Христа́; ра́дуйся, ю́ных вразумле́ние.

Ра́дуйся, гре́шных исправле́ние; ра́дуйся, я́ко посети́л тебя́ Христо́с во у́зех су́щаго.

Ра́дуйся, я́ко узре́л еси́ небе́сный све́т в темни́це; ра́дуйся, све́тлое явле́ние ра́зума.

Ра́дуйся, прему́дрое обличе́ние безу́мия; ра́дуйся, я́ко на о́браз тво́й взира́юще, в на́шей ве́ре утвержда́емся.

Ра́дуйся, я́ко твои́м заступле́нием правосла́вие огражда́ется.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 5.

Восхоте́в Христо́с препода́ти тебе́, Фео́доре, позна́ние благода́ти, запове́да ти́ не прия́тии оскверне́нныя пи́щи, и́бо благода́ть Бо́жия оби́льно напита́ет тебя́. Ты́ же воспе́л Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя тя́ му́кам пре́даннаго, Фео́доре Ти́роне, нечести́вый Пу́блий испо́лнися я́рости и удиви́ся твоему́ долготерпе́нию; де́ти же, сла́вяще Бо́га, в весе́лии взыва́ху:

Ра́дуйся, Христа́ Бо́га му́чениче; ра́дуйся, страсте́м Его́ ревни́телю.

Ра́дуйся, темни́цу за Него́ прия́вший; ра́дуйся, у́зами окова́нный ра́ди Го́спода.

Ра́дуйся, я́ко хле́б сла́дкий Тро́ице принесе́ся; ра́дуйся, в му́жестве не приня́вший оскверне́нныя пи́щи.

Ра́дуйся, пле́ти нечести́ваго Пу́блия ра́ди Бо́га потерпе́вый; ра́дуйся, правосла́вных похвало́.

Ра́дуйся, от гла́да на́с хле́бом жи́зни снабдева́ющий; ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя́ помога́яй.

Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вной блужда́ющим; ра́дуйся, я́ко ве́рою твое́ю сокруша́ются язы́ческия бо́ги.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 6.

Сокруши́те пла́менем насме́шника над и́долами, взыва́л тира́н свои́м во́ином, они́ же вверго́ша тя́ в пе́щь о́гненную, пресла́вне, да прии́меши блаже́нную кончи́ну пою́щее: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Ду́х Святы́й просвети́ твое́ се́рдце, великому́чениче, и даде́ тебе́ показа́ние по́двига Клеони́ка. О́н же укрепи́вшись в испове́дании твое́м, взыва́л та́ко:

Ра́дуйся, огня́ угаси́телю; ра́дуйся, сподви́жниче вели́ких му́чеников,

Ра́дуйся, соо́бщниче святы́х А́нгелов; ра́дуйся, я́ко твои́ми по́двигами просла́вился Христо́с.

Ра́дуйся, в ро́су обрати́вший си́лу пла́мени; ра́дуйся, возвыша́ющийся над о́бщею сме́ртию.

Ра́дуйся, насле́дниче Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, в де́встве сохрани́вый те́ло.

Ра́дуйся, ду́шу просвети́вый по́двигами; ра́дуйся, пла́менный ревни́телю правосла́вия.

Ра́дуйся, защи́тниче его́ от ерети́ческих ко́зней.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 7.

Прия́л еси́ му́ки и ко Христу́ преста́вился еси́ богому́дре; твои́м предста́тельством и моле́нием у Престо́ла Всевы́шняго возжига́еши пла́мень любве́ к Бо́гу ве́рующих и воспева́ющих: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ревну́я мироно́сиц по́двигу, смире́нная Евсе́вия мироно́сицею соде́лалась. Ти́и о ми́ре пеща́ся, купи́ша ми́ро, она́ же, купи́в твои́ честны́я оста́нки, пла́менно взыва́ше:

Ра́дуйся, му́чениче и́стины; ра́дуйся, сла́во евхаи́тов.

Ра́дуйся, на́шей Це́ркви благоле́пие; ра́дуйся, роди́телей твои́х ра́дование.

Ра́дуйся, всели́выйся в небе́сных черто́зех; ра́дуйся, я́ко обита́еши ны́не в небе́сном ца́рствии.

Ра́дуйся, я́ко разу́мно хра́м воздви́гну тебе́; ра́дуйся, я́ко оста́нки твои́ в него́ положу́.

Ра́дуйся, моего́ до́ма освяще́ние; ра́дуйся, души́ моея́ весе́лие.

Ра́дуйся, звездо́ среди́ му́чеников Христа́; ра́дуйся, на́ше прославле́ние и любо́вь.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 8.

Укрепи́вый вся́ческая Иису́с Вседержи́тель возлюби́л красоту́ души́ твоея́ и ты́ соблю́л еси́ ю́ непоро́чней. Пресла́вне, освяти́в пото́ком кро́ви твое́й, взыва́я Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Прине́сл еси́ я́ко же́ртву все́ се́рдце и ра́зум и те́ло Го́споду. О́н же просла́ви тя́ на небеси́ и на земли́, Фео́доре, дарова́в Тебе́ си́лу чуде́с. Сего́ ра́ди услы́ши от на́с:

Ра́дуйся, обогати́выйся прия́тством Бо́га; ра́дуйся, испо́лнивый зе́млю чудеса́ми,

Ра́дуйся, высо́кое восприя́тие благоче́стия; ра́дуйся, сла́вящих тя́ велича́йший защи́тниче.

Ра́дуйся, проше́дший пресла́вный пу́ть жи́зни; ра́дуйся, победи́вый со Христо́м лука́ваго.

Ра́дуйся, му́жественно соблю́дший ве́ру; ра́дуйся, неувяда́емый вене́ц пра́вды.

Ра́дуйся, испо́лненный неизрече́нной сла́вы; ра́дуйся, на́ш неусы́пный предста́телю.

Ра́дуйся, ны́не хва́лящий Бо́га со а́нгелы; ра́дуйся, собесе́дниче ли́ка му́чеников.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 9.

Одержи́мый зло́бою диа́вольскою, отсту́пник Богобо́рец Юлиа́н реше́ние нечести́вое прия́л: ко греху́ подви́гнути вкуше́нием оскверне́нныя пи́щи ве́рующих, пою́щих пе́снь Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Позна́в лука́вство отсту́пника, свои́м предста́тельством, великому́чениче Фео́доре, Христо́вых ча́д от собла́зна изба́вил еси́. Презре́вый диа́вольский собла́зн, услы́ши от на́с:

Ра́дуйся, правосла́вных избавле́ние; ра́дуйся, сто́лпе Христо́вой Це́ркве.

Ра́дуйся, враго́в Христа́ победи́телю; ра́дуйся, безбо́жнаго отсту́пника обличи́телю.

Ра́дуйся, отгони́телю грехо́вных жела́ний; ра́дуйся, посрамле́ние нечести́ваго царя́.

Ра́дуйся, соде́телю пресла́вных чуде́с; ра́дуйся, обличи́телю лука́вства царя́.

Ра́дуйся, испо́лненный боже́ственных даро́в; ра́дуйся, све́тлый сосу́де Свята́го Ду́ха.

Ра́дуйся, просла́вивший Христа́ в ми́ре; ра́дуйся, просла́вленный И́м на небеси́.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 10.

Восхоте́в по вели́цей ми́лости Свое́й чи́сты соблюсти́ от оскверне́ния ча́да Своя́, посла́ тя́ Спаси́тель, великому́чениче Фео́доре, ко святи́телю Царя́ гра́да возвести́ти ему́ во́лю Свою́, ю́же позна́в, о́н с тобо́ю воспе́л: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Пове́ждь ве́рным, о святи́телю, не прикаса́тися пи́щи на то́ржищи, я́ко оскверни́л ю́ веле́нием свои́м нечести́вый отсту́пник. Сего́ ра́ди возглаша́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, исполни́телю непи́саннаго зако́на; ра́дуйся, ве́стник боже́ственныя во́ли.

Ра́дуйся, святи́тельскаго гра́да огражде́ние; ра́дуйся, я́ко объяви́л ему́ боже́ственную во́лю.

Ра́дуйся, ве́стниче Христа́ Бо́га; ра́дуйся, я́ко победи́л еси́ Юлиа́на безу́мие.

Ра́дуйся, я́ко отве́ргл еси́ оскверне́нную пи́щу; ра́дуйся, я́ко соблю́л еси́ по́ст ве́рных.

Ра́дуйся, боже́ственное ра́дование му́чеников; ра́дуйся, на́м Бо́гом да́нный да́ре.

Ра́дуйся, служи́телю Всевы́шняго.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 11.

Восхвали́л святи́тель Всевы́шняго, егда́ позна́л ко́зни лука́ваго отсту́пника, вопроша́я тебя́, Фео́доре: кто́ еси́ ты́ и ка́ко ве́рных и бе́дных бу́деши пита́ти, да пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Ты́ же отве́тсвовал еси́ святи́телю: О, Па́стыре, угото́вав ко́ливо, препода́й в сне́дь ве́рным лю́дем; и́мя же му́ченик Христо́в Фео́дор от Бо́га ва́м помо́щник по́сланный. Сего́ ра́ди взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, вели́кий на́ш попечи́телю; ра́дуйся, Правосла́вия покрови́телю.

Ра́дуйся, нече́стия искорени́телю; ра́дуйся, Христиа́нства опо́ро и утвержде́ние.

Ра́дуйся, помо́щниче от Бо́га на́м по́сланный; ра́дуйся, наставле́ние на́м да́вый о неоскверне́нней пи́ще.

Ра́дуйся, научи́вый на́с потребля́ти ко́ливо; ра́дуйся, я́ко при́сно прославля́ется явле́ния твоего́ чу́до.

Ра́дуйся, неусы́пный Христо́в посла́нниче; ра́дуйся, му́чеников Христо́вых сожи́телю.

Ра́дуйся, и́м же Христо́с воспева́ется; ра́дуйся, и́м же ве́рныя возвыша́ются.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 12.

Восхоте́в Госпо́дь яви́ти благода́ть, ю́же дарова́ тебе́, показа́ тя́ изба́вителя пле́нных, цели́теля немощны́х, спаси́теля пла́вающих, наста́вника согреша́ющих, изобличи́теля кра́дущих, да пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Воспева́я по́двиги и чудеса́ твои́, великому́чениче Фео́доре, пое́м тебе́ во смире́нии, и́бо Госпо́дь, прия́вший страда́ния твои́, всели́ся в ду́шу твою́, наставля́я на́с взыва́ти тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, Фео́доре, непоро́чно свою́ ду́шу соблю́дший; ра́дуйся, освяти́вый ю́ страда́ниями твои́ми.

Ра́дуйся, плене́нных изба́вителю и предста́телю; ра́дуйся, ра́н теле́сных врачу́ и боля́щих цели́телю.

Ра́дуйся, спаса́телю в беде́ на мо́ре су́щих; ра́дуйся, свире́ль сладкозву́чная.

Ра́дуйся, о́троческих моле́ний исполни́телю; ра́дуйся, бе́дных ве́рное бога́тство.

Ра́дуйся, всели́выйся в небе́сныя оби́тели; ра́дуйся, немощны́х укрепле́ние.

Ра́дуйся, ста́рцев утеше́ние; ра́дуйся, со а́нгелы воспева́ющий трисвяту́ю пе́снь.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 13.

О, Преди́вный великому́чениче Фео́доре Ти́роне, Бо́гом да́нный да́ре воспева́ющим тя́ с любо́вию. Ми́лостиво приими́ сие́ приноше́ние, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли твои́м предста́тельством и бу́дущия изми́ му́ки, о тебе́ вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й, конда́к 1-й.

И́кос 1

А́нгели с небе́с, прииди́те с на́ми ю́наго во́ина, Фео́дора Ти́рона в ра́дости воспое́м, и́бо о́н Христа́ пла́менно возлюби́в, испове́дал Его́ Го́сподом и Богочелове́ком. Сего́ ра́ди воззове́м ему́ та́ко:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́г просла́влен; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сатана́ посра́млен.

Ра́дуйся, пла́менный глаша́таю Святы́я Тро́ицы; ра́дуйся, безду́шных и́долов вели́кий побо́рниче.

Ра́дуйся, дву́х есте́ств во Христе́ пропове́дниче; ра́дуйся, истолкова́телю несмеше́ния и́х.

Ра́дуйся, возвеща́ющий Мари́ю Де́вою; ра́дуйся, Богоро́дицею Ю́ (испове́дующий) имену́ющий.

Ра́дуйся, испи́вый ча́шу Христо́ву; ра́дуйся, пра́выя ве́ры исправле́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ко Христу́ обрати́ся мно́жество; ра́дуйся, победи́телю, увенча́нный Христо́м.

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Конда́к 1

Избра́нному побо́рнику и великому́ченику Фео́дору Ти́рону, Святы́я Тро́ицы испове́днику, засту́пнику ве́ры Христо́вой и язы́чества низложи́телю, благода́рственно воспое́м мы́ ве́рнии в весе́лии ра́дования, взыва́я ему́ от всея́ души́:

Ра́дуйся, великому́чениче Фео́доре Ти́роне.

Моли́тва.

О, Пресла́вне, великому́чениче Фео́доре Ти́роне! услы́ши моле́ние на́с ве́рных, велича́ющих тя́ и в смире́нии свое́м взыва́ющих к тебе́ от всея́ души́. От ю́ности показа́вый пла́менную ве́ру во Христа́ Го́спода и ра́ди нея́ жи́знь свою́ положи́вый, пода́ждь и на́м моля́щимся тебе́ душе́вныя си́лы, во е́же блюсти́ во вся́ дни́ чистоту́ пра́выя ве́ры. Запечатле́вый му́ченичеством испове́дание ве́ры в пещи́ о́гненней, бу́ди на́м о́бразом в ре́вности пропове́дания И́стины Христо́вой. Огради́вый ве́рных от греха́ язы́чества и отсту́пничества, соблюди́ и на́с чи́стыми от ерети́ческих ко́зней и вся́каго диа́вольскаго навожде́ния. О, преблаже́нне, великому́чениче Фео́доре, свои́м предста́тельством у Престо́ла Всевы́шняго умоли́ Го́спода Бо́га, да пода́ст на́м благода́тныя си́лы, во е́же напра́вити пути́ жи́зни на́шея по Сло́ву Бо́жию во спасе́ние ду́ш на́ших. Я́ко да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га, Еди́наго, в Тро́ице Святе́й Сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свя­той му­че­ник Фе­одор Ти­рон был во­и­ном мар­ма­рит­ско­го пол­ка в го­ро­де Ама­сии Пон­тийской об­ла­сти (се­ве­ро-во­сточ­ная об­ласть Ма­лой Азии, тя­нув­ша­я­ся вдоль бе­ре­га Пон­та Эвк­син­ско­го, т. е. Чер­но­го мо­ря). Про­зви­ще его Ти­рон про­ис­хо­дит от ла­тин­ско­го tiro, что зна­чит «но­во­бра­нец», «ре­крут».

Во вре­мя про­во­ди­мой по ука­за­нию им­пе­ра­то­ра Га­ле­рия (305-311) кам­па­нии по при­нуж­де­нию хри­сти­ан к при­не­се­нию жертв язы­че­ским бо­гам Фе­одор вме­сте с дру­ги­ми ве­ру­ю­щи­ми был при­нуж­да­ем от­речь­ся от Хри­ста и при­не­сти жерт­ву идо­лам, но во­ин твер­до во все­услы­ша­ние ис­по­ве­дал свою ве­ру во Хри­ста Спа­си­те­ля. Во­е­на­чаль­ник Фе­одо­ра Вринк дал ему не­сколько дней на раз­мыш­ле­ние, во вре­мя ко­то­рых свя­той уси­лен­но мо­лил­ся.

По­сле это­го Фе­одо­ра об­ви­ни­ли в под­жо­ге язы­че­ско­го хра­ма Ки­бе­лы и при­ве­ли на суд к гра­до­на­чаль­ни­ку Пуб­лию. Фе­одор вновь ис­по­ве­дал се­бя хри­сти­а­ни­ном, по­сле че­го был за­клю­чен в тюрь­му и об­ре­чен на го­лод­ную смерть. Там ему явил­ся Ии­сус Хри­стос, Гос­подь уте­шал и под­креп­лял его.

Об­на­ру­жив че­рез не­ко­то­рое вре­мя Фе­одо­ра жи­вым, гра­до­на­чаль­ник вновь пред­ло­жил ему со­вер­шить жерт­во­при­но­ше­ние. По­сле от­ка­за Фе­одо­ра под­верг­ли пыт­ке – его те­ло стро­га­ли же­лез­ны­ми зуб­ца­ми, но свя­той про­дол­жал ис­по­ве­до­вать Хри­ста, за что был осуж­ден на со­жже­ние. Му­че­ник Фе­одор без тре­пе­та взо­шел на ко­стер и с мо­лит­вой и сла­во­сло­ви­ем пре­дал свою свя­тую ду­шу Бо­гу. Про­изо­шло это в 305 или 306 го­ду.

Остан­ки Фе­одо­ра, по пре­да­нию не по­вре­жден­ные ог­нем, по­про­си­ла хри­сти­ан­ка Ев­се­вия и по­греб­ла в сво­ем до­ме в го­ро­де Ев­ха­и­тах, не­да­ле­ко от Ама­сии. Впо­след­ствии мо­щи бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль, в храм, освя­щен­ный во имя его. Гла­ва же его на­хо­дит­ся в Ита­лии, в го­ро­де Га­эте.

Свя­щен­ное Пре­да­ние свя­зы­ва­ет с Фе­одо­ром Ти­ро­ном сле­ду­ю­щее чу­до. Спу­стя 50 лет по­сле му­че­ни­че­ской кон­чи­ны свя­то­го им­пе­ра­тор Юли­ан От­ступ­ник (361-363), же­лая оскор­бить ве­ру­ю­щих (со­глас­но Де­ян.15:29, хри­сти­а­не долж­ны «воз­дер­жи­вать­ся от идо­ло­жерт­вен­но­го и кро­ви»), при­ка­зал епар­ху (гра­до­на­чаль­ни­ку) Кон­стан­ти­но­по­ля окроп­лять в первую сед­ми­цу Ве­ли­ко­го по­ста все съест­ные при­па­сы на рын­ках идо­ло­жерт­вен­ной кро­вью. Свя­той Фе­одор, явив­шись во сне ар­хи­е­писко­пу Кон­стан­ти­но­польско­му Ев­док­сию, по­ве­лел ему объявить всем хри­сти­а­нам, что­бы они в эти дни не по­ку­па­ли осквер­нен­ные про­дук­ты и упо­треб­ля­ли в пи­щу ко­ли­во (ку­тью, со­чи­во), т. е. ва­ре­ную пше­ни­цу с ме­дом.

В па­мять об этом со­бытии Пра­во­слав­ная Цер­ковь еже­год­но со­вер­ша­ет празд­но­ва­ние свя­то­му ве­ли­ко­му­че­ни­ку Фе­одо­ру Ти­ро­ну в суб­бо­ту пер­вой не­де­ли Ве­ли­ко­го по­ста. В на­ве­че­рие суб­бо­ты, в пят­ни­цу, на Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии Пре­ждео­свя­щен­ных Да­ров по­сле за­ам­вон­ной мо­лит­вы чи­та­ет­ся Ка­нон мо­леб­ный свя­то­му ве­ли­ко­му­че­ни­ку Фе­одо­ру, со­став­лен­ный пре­по­доб­ным Ио­ан­ном Да­мас­ки­ным. По­сле это­го ко­ли­во бла­го­слов­ля­ет­ся и раз­да­ет­ся ве­ру­ю­щим. Празд­но­ва­ние ве­ли­ко­му­че­ни­ку Фе­одо­ру в суб­бо­ту пер­вой сед­ми­цы Ве­ли­ко­го по­ста опи­сы­вал пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­польский Нек­та­рий (381-397).

См. так­же: