Конда́к 1.

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты́ же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зо́л и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти́:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

И́кос 1.

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты́ бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я пло́ть свою́ де́нь и но́щь. Мы́ же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю́.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче де́в и вдови́ц; ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ прии́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний нечести́ваго Иулиа́на и рече́ и́м: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну воспева́ти в Небе́сных черто́зех Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум несумне́нный име́л еси́ в себе́, Иоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в и гне́ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал себе́ христиа́нина бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н бы́л еси́. Таково́му твоему́ о Христе́ дерзнове́нию дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прия́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хла́д и наготу́ за Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве грехо́вней.

Ра́дуйся, испове́дников похвало́; ра́дуйся, му́чеников ра́дование.

Ра́дуйся, в земны́х во́инех до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, все́х правосла́вных засту́пниче.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше препоя́санный возмо́гл еси́ победи́ти дре́вняго зми́я; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с все́м призыва́ющим с ве́рою и́мя твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я в се́рдце свое́м тве́рдую ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́ди от мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́м тя́ си́це:

Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жия.

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние; ра́дуйся, неве́рных стра́х и посрамле́ние.

Ра́дуйся, вене́ц испове́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жием Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра возлюби́вый; ра́дуйся, за христиа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, я́ко в темни́цех су́щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и са́м за Христа́ в темни́цу всажде́н бы́л еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на те́ле носи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́рею помышле́ний сумни́тельных колеба́шеся блаже́нный Иоа́нн, егда́ по́слан бы́сть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́мо ве́рующия во Христа́. «А́ще у́бо,– глаго́лаше,– по повеле́нию царе́ву и́мам благове́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, в чи́не во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́вен и пре́дан бу́ду сме́рти лю́тей». Оба́че стра́хом Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву в се́рдце свое́м сохрани́л да́же до злострада́ний и у́з темни́чных, вопия́ Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном милосе́рдие и уве́дев тя́ самаго́ христиа́нина бы́ти, разъяри́ся на тя́ зло́бою и повеле́ привести́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника царе́ва. Ты́ же, благода́тию Бо́жиею укрепля́ем, страда́ния претерпе́л еси́ му́жественно и от ве́ры во Христа́ ника́коже отступи́л еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́гами Си́л Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче все́м за и́стину терпя́щим.

Ра́дуйся, искуше́ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́дуйся, я́ко и все́х призыва́ющих тя́ от искуше́ний избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, и на́м се́ти диа́вола избега́ти помога́яй.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры себе́ самаго́ от стре́л лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и на́с от искуше́ний охраня́яй.

Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да украше́ние; ра́дуйся, Небе́сных черто́гов обита́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чней звезде́ подо́бен бы́л еси́, Иоа́нне, егда́, прише́д в страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́мо су́щих христиа́н не отступа́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя святы́й приводи́мыя пред него́ по повеле́нию царе́ву ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за ни́х, в се́рдце свое́м пеки́йся, да изба́вит и́х от руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ние о ни́х похваля́юще, зове́м ти́:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м име́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрева́ем от мучи́телей ве́рныя рабы́ Христо́вы спаса́л еси́.

Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых презре́вый; ра́дуйся, за́поведи Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Христо́вых дру́же; ра́дуйся, христиа́н засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щим в темни́цех и во у́зех уте́шителю; ра́дуйся, ни́щих корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нных води́телю; ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рых; ра́дуйся, пла́чущих уте́шителю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 6.

Посто́м и моли́твою пло́ть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло на тве́рди небе́сней, всему́ христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено бы́сть нетле́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с с ве́рою к твоему́ заступле́нию притека́ющим и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:

Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди от Него́ прославле́ние прия́вый.

Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть ми́ра сего́ презре́вый; ра́дуйся, мзду́ Небе́сную восприя́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́лие благода́ти Бо́жия прия́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко в житии́ се́м бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко в ско́рбех и напа́стех су́щим засту́пник бы́л еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за на́с у Царя́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва христиа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и дне́сь о спасе́нии на́шем пече́шися.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́щу ти́ от ми́ра сего́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́ло твое́ положи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее все́м ко твоему́ заступле́нию с ве́рою притека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́щим: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую показа́ ми́лость рабо́м Свои́м Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя́ и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы́ же таково́му промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, благода́рне вопие́м:

Ра́дуйся, вмести́лище благода́ти Бо́жией; ра́дуйся, сосу́де Бо́жий избра́нный.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших цели́телю; ра́дуйся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́дуйся, лука́вствий врага́ челове́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, целому́дрия охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств от вся́каго диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, соврати́вшихся на пу́ть и́стины настави́телю; ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное и ди́вное явле́ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девше и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жия в тебе́ позна́вше, лю́дие константинопо́льстии умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь доброде́тельми испо́лненный в жи́зни се́й, по сме́рти же сла́вою Бо́жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щих тя́, от ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдию Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущих пита́телю.

Ра́дуйся, стра́нных неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рых покрови́телю.

Ра́дуйся, озлобля́емых уте́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́дуйся, неду́гующим осла́бу и исцеле́ние подава́яй; ра́дуйся, в беда́х су́щих засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щия возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко с ни́ми и по отше́ствии от ми́ра сего́ те́лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко в до́ме убо́гих погребсти́ те́ло свое́ завеща́л еси́; ра́дуйся, за смиренному́дрие твое́ венце́м от Бо́га увенча́нный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 9.

Все́ во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя́, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, победи́вша миродержи́теля тьмы́ и пре́лести ве́ка сего́, те́мже и воспе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нныя, и милосе́рдия и целому́дрия твоего́ по́двиги. Мы́ же таковы́м дивя́щеся, в не́мощи на́шей ма́лыя сия́ хвале́ния прино́сим тебе́:

Ра́дуйся, Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́дуйся, о Бо́зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́дуйся, вене́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и воздержа́ния учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́дуйся, смиренному́дрием твои́м ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рства Небе́снаго стяжа́вый.

Ра́дуйся, в дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себе́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щим подава́яй; ра́дуйся, я́ко немо́лчно мо́лиши за ны́ Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле свое́м неради́в, ра́достно восприя́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную ско́рбь, Иоа́нне, Христо́в Во́ине, воспева́я укрепля́вшему тя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ и тве́рдое прибе́жище все́м с моли́твою к тебе́ прибега́ющим, чудотво́рче Иоа́нне, сего́ ра́ди зове́м ти́:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче все́х призыва́ющих тя́; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бо́г просла́вити чудесы́.

Ра́дуйся, я́ко и от ико́н твои́х подае́тся благода́ть Бо́жия взира́ющим на ни́х с ве́рою; ра́дуйся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́мене твоего́ хра́мех незри́мо обита́еши.

Ра́дуйся, я́ко никто́же та́мо с ве́рою моля́ся то́щ и неуслы́шан исхо́дит; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрепля́еши на́ша моле́ния, ко Престо́лу Вседержи́теля восходя́щая.

Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́ния предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнем пути́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́дуйся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко все́х идти́ на пу́ть спасе́ния направля́еши.

Ра́дуйся, я́ко гре́шныя на покая́ние наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и моли́твенниче о на́с благоприя́тный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние похва́льное прино́сим тебе́, му́чениче Христо́в Иоа́нне, е́же с любо́вию прие́мля, моли́ Го́спода изба́витися на́м от бе́д и скорбе́й, наипа́че же в ча́с кончи́ны на́шея твои́м заступле́нием предвари́, да не у́мрем безпокая́нны, но сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих с тобо́ю воспе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жия и озаря́ющи тьму́ неразу́мия на́шего, Иоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лим ти́ ся́: просвети́ ны́, омраче́нныя грехо́м, да воспои́м тебе́:

Ра́дуйся, све́т Боже́ственнаго уче́ния в се́рдце свое́м носи́вый; ра́дуйся, я́ко те́м просвеща́ем, тьму́ и́дольскаго служе́ния обличи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и на́м те́мже све́том просвети́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисия́ннаго Божества́ лице́м к Лицу́ зри́ши.

Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жией, от Со́лнца Пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тьму́ неве́дения на́шего све́том Христо́вых за́поведей.

Ра́дуйся, путево́дная звезда́ все́м и́щущим спасе́ния; ра́дуйся, я́ко наставля́еши на́с на вся́кое де́ло благо́е.

Ра́дуйся, я́ко мы́сль бла́гу на́м на се́рдце во благовре́мении полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нию о́браз до́браго во́ина в себе́ показу́еши.

Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную све́том доброде́телей твои́х; ра́дуйся, я́ко, ви́дяще до́брая дела́ твоя́, челове́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ют.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нию и сохраня́ти от бе́д чту́щих па́мять твою́, сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ от вся́каго зла́ Це́рковь и страну́ на́шу, ве́рныя же вся́ в доброде́телех преуспева́ти сотвори́, да воспои́м вси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя́, Христо́ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия украше́ние; ра́дуйся, к во́инству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́дуйся, всеору́жие Бо́жие прие́мый; ра́дуйся, те́м вся́ ко́зни вра́жия преодоле́вый.

Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́м ве́ры осене́нный.

Ра́дуйся, шле́м спасе́ния стяжа́вый; ра́дуйся, ме́ч духо́вный, е́же е́сть сло́во Бо́жие, па́че вся́каго ору́жия возлюби́вый.

Ра́дуйся, препоя́санный от Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слех свои́х; ра́дуйся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́дуйся, я́ко та́мо воспе́ти пе́снь но́ву пред Престо́лом Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на Не́бе приобща́яйся ны́не Христа́ и́стее, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 13.

О святы́й уго́дниче Христо́в и чудотво́рче Иоа́нне Во́ине! Приими́ сие́ хвале́ние на́ше и мольбы́ тебе́ приноси́мыя, и благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви на́с от вся́ких зо́л и обстоя́ний, боле́зней душе́вных и теле́сных, и от ве́чнаго муче́ния предста́тельством твои́м сохрани́ и досто́йны Ца́рствия Небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, пресла́вный уго́дниче Христо́в, Иоа́нне во́инственниче! Хра́брый еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, все́м правосла́вным христиа́ном вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в! Помяни́ на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в, в беда́х, в ско́рбех и печа́лех, и во вся́цей зле́й напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ на́с, дана́ бо тебе́ благода́ть от Бо́га, моли́тися за на́с, гре́шных, зле́ стра́ждущих. Изба́ви на́с от оби́дящих на́с, бу́ди на́м побо́рник кре́пок на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и кре́пким предста́тельством посра́мятся вси́ явля́ющии на́м зла́я. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́инственниче! Не забу́ди на́с гре́шных, моля́щихся тебе́ и прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и умоли́ о на́с, гре́шных и недосто́йных рабе́х, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.